donderdag, september 13, 2012

 

Voorwaarden voor zelforganisatie

Een terugtredende overheid vraagt om meer initiatief bij burgers. Eigen verantwoordelijkheid van de burger en zelforganisatie worden steeds belangrijker. Maar wat is zelforganisatie precies? Hoe past dit binnen de netwerkmaatschappij? En hoe kunnen overheden en lokale organisaties hiermee omgaan? Daarover gaat het Wmo kenniscahier ‘Condities voor zelforganisatie’ van het Verwey-Jonkerinstituut.

Zelforganisatie wordt gekenmerkt door intrinsieke motivatie
Zelforganisatie wordt door de auteurs gedefinieerd als “een vorm van sociaal ondernemen die zich kenmerkt door intrinsieke motivatie, samenhang met de omgeving door verbinding en afstemming, autonomie en creativiteit met het doel een sociale dynamiek te creëren die bijdraagt aan de continuïteit van de samenleving”. Kortom: zelforganisatie is een bijzondere vorm van participatie. En het is iets anders dan bewonersparticipatie; die term impliceert namelijk eerder het aanhaken bij beleid en bestaande plannen van overheden en dat doet zelforganisatie nu juist niet. Lees verder.

Voor het rapport klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?