woensdag, mei 12, 2010

 

Megastal

Megastal Brabant: overgangsbeleid

De provincie Brabant heeft een overgangsregeling ontwikkeld voor veebedrijven die ondanks recente beperkingen voor megastallen een ontheffing krijgen voor nieuwbouw of uitbreiding in landbouwconcentratiegebieden. Het gaat volgens een inventarisatie van de provincie, die hiermee woensdagmiddag naar buiten trad, om 76 bedrijven. Provinciale Staten van Noord-Brabant legden op 19 maart grenzen op aan de omvang van veestallen.Ontheffing is nodig omdat sommige veeboeren reeds verhuizing weg van woon- of natuurgebied hadden afgesproken. Ongeveer 150 veeboeren die vergevorderde plannen en mogelijk al sommige vergunningen hadden voor uitbreiding boven 1,5 hectare, krijgen definitief nul op het rekest. De Statencommissie voor Ruimte en Milieu bespreekt het voorliggende plan van aanpak van Gedeputeerde Staten op 21 mei om 09.30. Gelderlander 12 mei 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?