zaterdag, mei 29, 2010

 

Veghels Buiten

'Plannen Veghels Buiten levensvatbaar'

Besturen is vooruitzien. Decennialang werd dit adagium door gemeenten vertaald naar het tijdig plannen van nieuwe woonwijken en industrieterreinen.Zo ook Veghel. Toen ze daar zagen dat woonwijk 't Ven aan zijn laatste fase van ontwikkeling toe was, viel de blik van de planologen op de zuidoostrand van de kern voor een vervolg. Een logische keuze, want het gebied ligt dicht bij het centrum van Veghel. Veel dichter dan bijvoorbeeld 't Ven en de grond is er veel minder drassig ook. De reden dat dit gebied niet eerder tot woonwijk is omgevormd, is dat er al best veel bebouwing staat. Alles opkopen en slopen is onbetaalbaar. "Als je dit gebied op de gebruikelijke manier zou ontwikkelen, als een vinex-locatie, dan zou je er zo vijf- tot zesduizend woningen kwijt kunnen", weet Rob Hoksbergen, projectleider van Veghels Buiten. Brabantsdagblad 28 mei 2010.

Februari 2006 heeft de gemeente Veghel het streekhuis gevraagd een bijeenkomst te organiseren om de mogelijkheden van innovatief duurzaam bouwen te onderzoeken speciaal gericht op het "Zonneterp" concept. Dit is een concept dat het platteland (energie leverende kassen) en het stedelijke gebied (huizenbouw) met elkaar verbind. Voor meer informatie over dit concept klik hier. De ambitie is nog steeds aanwezig om het concept of delen va het concept te benutten voor Veghels Buiten.





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?