zaterdag, februari 10, 2007

 

Zonneterp Veghel

In de gemeente Veghel is een nieuwe woonwijk gepland. Het streekhuis stimuleerd tuinders om in de nabijheid van de woonwijk gesloten kassen te bouwen. Een gesloten kas wordt in de zomer gekoeld. De warmte wordt opgeslagen in het grondwater. In de winter wordt het grondwater weer teruggekoeld. De warmte die dan vrijkomt wordt benut om de kas te verwarmen. Dit proces verloopt zo efficient dat er nog warmte over is. Voor iedere hectare gesloten kas kunnen 100 woningen verwarmt worden. Bron afbeelding: Innovatienetwerk.
http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/02/zonneterp-veghel.html

Deze ontwikkeling wordt door LNV gestimuleerd:

Veerman stimuleert 'Kas in elke woonwijk'

Het ministerie van Landbouw wil dat projectontwikkelaars en gemeenten meer gebruik maken van warmte leverende kassen in woonwijken. Volgens het ministerie is deze energiebesparende oplossing nog te weinig bekend. Speciaal hiervoor zijn de mogelijkheden van zo'n kas in het rapport Een kas voor elke woonwijk (pdf) op een rij gezet.
Dit hulpmiddel voor gemeenten en projectontwikkelaars is opgesteld door het ministerie, het InnovatieNetwerk en de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland. Eén hectare kas kan ruim 100 woningen van warmte voorzien.Minister Veerman stelt dit jaar verschillende stimuleringsregelingen in om de overgang naar een duurzame glastuinbouw in 2020 te versnellen. De verschillende concepten voor energieleverende kassen zijn voorlopig nog duurder dan conventionele systemen.Door schaalvergroting en kostprijsdaling moeten binnen een aantal jaar alleen nog gesloten kassen gebouwd worden, die geen aardgas meer nodig hebben.Klik hier voor meer informatie over de kas als energiebron. Zie ook:- Greenports willen meer geld voor energie-overstap (5 oktober 2006) - Zon energiebron voor 'kaswoningen' (12 mei 2006). Publicatie 8 februari 2007

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?