dinsdag, maart 26, 2013

 

Programma Leefbaarheid@Brabant

De provincie Noord-Brabant nodigt u uit deel te nemen aan Leefbaarheid@Brabant (L@B). Een “lab” om op brede schaal en samen met nieuwe partijen de leefbaarheid in Brabant verder te verbeteren.

Dat is nodig omdat Brabant verandert; demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en arbeidsmigratie hebben invloed op de leefbaarheid in dorpen en wijken. Ziet u problemen ontstaan in uw woonplaats of ziet u juist kansen en oplossingen? Kom dan in actie en ga samen met ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties, onderwijs of overheid aan de slag!

Provincie als partner
De provincie signaleert en agendeert leefbaarheidsvraagstukken en helpt bij het ontwikkelen van oplossingen. We bieden ruimte aan uw initiatieven en innovaties en zijn graag uw partner bij het verbeteren van de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door nauw met u samen te werken, door u te helpen en begeleiden.

Contact
Bent u geïnteresseerd of geïnspireerd? Lees de folder of mail naar leefbaarheid@brabant.nl

Meer informatie over het leefbaarheidsbeleid (speerpunt 31) vindt u in de Middellange termijnagenda.

Informatie:
Leefbaarheid in de lift, samen aan de slag
Digitale kennisdeling
Vier Leefbaarheid bijeenkomsten genereren nieuwe inspiratie
Website provincie Noord Brabant.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?