zondag, maart 31, 2013

 

Sportkantines gezocht voor Fruit4Sport

Werken aan een gezonde levensstijl

Nederlanders bezoeken met grote regelmaat een sportkantine. Ze komen hier om zelf te sporten, als supporter, of om kinderen te halen en te brengen. Hierdoor zijn sportkantines de ideale plaats om effectief te werken aan gedragsverandering. Fruit4Sport heeft als doel mee te helpen aan een gezondere sportkantine en zo bij te dragen aan de maatschappelijke opgave welvaartziekten als (jeugd)obesitas en suikerziekte te voorkomen.

Fruit4Sport: Fruit uit sportparkboomgaard in de kantine

Met een opgeheven vingertje bij de frisdrankautomaat of de patatkraam voorkom je geen overgewicht. Met een positieve boodschap misschien wel! Dát is het idee achter Fruit4Sport.Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) werken in opdracht van het InnovatieNetwerk van het ministerie van Economische Zaken aan dit idee via meer gezonde kantines waar fruit wordt aangeboden naast de standaard kantinesnacks. De eerste pilot voor Fruit4Sport bestaat inmiddels in Amsterdam Stadsdeel Oost op de 40 ha grote, open sportaccommodaties van Middenmeer en Voorland.

Het concept Fruit4Sport
Het concept is niet ingewikkeld en houdt niet meer in dan dat een gedeelte van de groenvoorziening rond sportvelden wordt ingericht voor fruitproductie. Door een actieve samenwerking met sportverenigingen, lokale bedrijven en andere geïnteresseerden probeert Fruit4Sport ervoor te zorgen dat het fruit wordt verkocht in de sportkantines. Ook probeert Fruit4Sport samen te werken met lokale fruitaanbieders om zo te stimuleren dat er ook fruit in de kantines aanwezig is wanneer er geen fruit uit het sportpark voorradig is. Zo wordt er een alternatief aangeboden naast het doorgaans minder gezonde aanbod van eten en drinken in sportkantines.

Rapporten en publicaties
Flyer Fruit4Sport
Conceptwijzer 'Fruit4Sport - Vrije trap voor kantinefruit'

Stadland project NOB
Fruit4Sport heeft de streekmanager Noordoost Brabant gevraagd om te inventariseren of er voor dit concept enthousiaste medestanders te vinden zijn in de regio Noordoost Brabant. Dit kunnen beheerders van sportvelden zijn maar ook anderen (wethouder, ambtenaar, burger, trainer, coach, papa, mama, oom, tante, ondernemer) die hun schouder onder dit stadland project willen zetten en als contactpersoon voor een sportveld willen fungeren. Belangstellenden kunnen zich tot 15 april aanmelden voor een informatie bijeenkomst door een mail te sturen naar tgoossens@rmb.nl . Voor informatie kunt u ook de streekmanager bellen tel. 06 51 63 1647.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?