donderdag, maart 28, 2013

 

Sluiten van mineralen kringloop

Samenwerkende partijen scheppen voorwaarden voor versnelling mestverwerking

De Nederlandse voerindustrie, met als initiatiefnemers Agrifirm, De Heus en ForFarmers Hendrix, onderschrijven samen met de Land- en Tuinbouworganisaties, NVV en Rabobank het grote belang van het welslagen van mestverwerking in Nederland. Concrete initiatieven zullen door individuele ondernemers of groepen van ondernemers vorm moeten krijgen. De genoemde partijen hebben besloten deze initiatieven verder te ondersteunen met kennis en een mestinvesteringsfonds. Daarbij hebben de partijen een fonds voor ogen van 10 miljoen euro. Een aanzienlijk deel daarvan is al toegezegd.

Mestinvesteringsfonds
De partijen zien het grote belang om mineralen kringlopen in Nederland verder in balans te brengen. Daarnaast is mestverwerking een belangrijke stap om organische meststoffen op te werken tot waardevolle nutriƫnten en organische stof. Om dit te realiseren zijn individuele ondernemers aan zet. De samenwerkende partijen hebben veel kennis over mestverwerking verzameld en willen deze inzetten om realisatie te versnellen. Daarnaast hebben de partijen besloten om een mestinvesteringsfonds op te richten, dat een deel van de noodzakelijke investeringen wil financieren. Lees verder. zie ook het project Biogasnext.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?