zaterdag, december 03, 2011

 

Stroperige herbestemming is valkuil

Grootschalige leegstand van erfgoed dreigt

Grootschalige leegstand van erfgoed dreigt als Nederland de herbestemming niet voortvarender ter hand neemt. "Het gaat om 2 miljoen vierkante meter", zeggen Friso de Zeeuw en Arno Boon.
De Zeeuw, Bouwfonds-man en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, en directeur Boon van de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed BOEi, slaan alarm.

Nederland is volgens hen slecht in het geven van nieuwe functies aan gebouwen. "In totaal is herbestemming goed voor 10 procent van het bouwvolume. In Duitsland is dat 40 procent." De opgave wordt urgent, waarschuwen ze, en betreft circa duizend objecten. "Die staan leeg of komen binnenkort beschikbaar, waaronder veel religieuze gebouwen." Lees verder.

In de agrarische sector dreigt zich een zelfde probleem voor te gaan doen. De komende 10 a 20 jaren zullen in Brabant 4000 tot 8000 agrarische bedrijven een nieuwe bestemming moeten krijgen. Als de Brabantse gemeenten hier doortastend op reageren dan kunnen deze locaties een kraamkamer worden voor nieuwe bedrijvigheid en 20.000 tot 40.000 nieuwe banen. Als gemeenten hun conserverende bestemmingsplannen niet aanpassen dan dreigt illegaliteit en verpaupering van het buitengebied.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?