dinsdag, december 27, 2011

 

Einde van de megastal

'Megabedrijven nu van het verleden'

Het provinciebestuur (GS) van Brabant heeft de vrijwel laatste ontheffingen voor megastallen verleend. Het gaat om vergroting van 44 intensieve veehouderijen in 22 gemeenten naar doorgaans 2,5 hectare bouwruimte.
Daaronder vijf in Sint Anthonis. Over elf aanvragen moet GS nog een oordeel vellen. En er lopen procedures tegen 26 geweigerde ontheffingen. De provinciale bezwaarschriftencommissie moet hierover nog advies uitbrengen aan GS die dan definitief beslist. Het provinciebestuur weigerde opnieuw 30 aanvragen voor megastallen te honoreren. Die voldoen niet aan de eis dat er sprake moet zijn van een schriftelijk verzoek én schriftelijke instemming van de betrokken gemeente vóór 20 maart 2010, toen de Staten de rem zetten op megastallen in Brabant. Lees veder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?