vrijdag, oktober 13, 2006

 

Strandjes langs maas weer terug

Over een jaar of drie, vier behoren de strakke, met basaltblokken afgezoomde oevers van de Maas tussen Grave en Sambeek grotendeels tot het verleden.Rijkswaterstaat wil dat de Maas weer natuurlijke oevers krijgt. De rivier moet weer de gelegenheid krijgen om, zij het gecontroleerd, hier en daar wat af te knabbelen van de oevers. Dat is goed voor de natuur. Plant en dier hebben er baat bij en het ziet er vriendelijker uit.Maar dat kan niet overal, zo meldt Marniks Maris, projectleider van Rijkswaterstaat. „Op sommige plaatsen is er bebouwing, zijn er bruggen en kades waardoor dat niet kan.“ Voordat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, wil Rijkswaterstaat precies weten wie welke plannen heeft aan en in de nabijheid van de oevers.Daarom heeft Rijkswaterstaat ingenieursbureau Arcadis opdracht gegeven te inventariseren welke plannen er zijn voor de oevers in het stroomgebied van de Maas tussen Grave en Sambeek. In een advertentie roept het bureau mensen en organisaties met plannen op zich te melden.„Het gaat om gemeenten met bouwplannen, maar ook om organisaties zoals hengelsportclubs en watersportverenigingen. In feite zijn we geïnteresseerd in alles wat er binnen ongeveer 100 meter aan weerszijden van de rivier is gepland.“Arcadis zal in het voorjaar de inventarisatie klaar hebben en vervolgens een voorselectie maken van activiteiten die mogelijk het maken van natuurlijke oevers in de weg staan.„Daarna gaan wij zo snel mogelijk aan de slag“, zegt Maris. Hij verwacht dat tussen Grave en Sambeek over een lengte van zo’n 16 é 17 kilometer de oevers weer natuurlijk kunnen worden. Of dat overal de steenbestorting verdwijnt, die nu de rivier strak in gelid houdt, weet hij nog niet. „Als ecoloog hoop ik van wel, maar het ligt helemaal aan de uitkomsten van de inventarisatie of het overal mogelijk is.“ Langs een groot deel van de Maas heeft Rijkswaterstaat al aan weerszijden van de rivier een strook van 25 meter aangekocht. „Dat is ter compensatie van de verdieping van de Maas“, zegt Maris. „De rivier wordt drie meter dieper. Dat verschraalt de cultuurwaarde van de Maas en dat wordt goedgemaakt door de oevers. Plant en dier krijgen meer armslag in de contactzone tussen land en water.“ Gelderlander 13 oktober 2006.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?