donderdag, oktober 12, 2006

 

LOG Landerd

‘Cruciale fase’ voor landbouw


Landerd is druk in onderhandeling over de aankoop van grond voor het landbouwontwikkelingsgebied Graspeel. Eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar moet duidelijk zijn welke agrarische bedrijven naar het gebied verplaatst worden. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met tien bedrijven uit Landerd. Het verplaatsen van bedrijven naar het zogeheten landbouwontwikkelingsgebied maakt deel uit van de reconstructie . Volgens wethouder Chris School is het reconstructieproces in Landerd inmiddels in een cruciale fase beland. „We zijn er al jaren over aan het praten, maar nu komt het moment dat we ook echt iets gaan doen.” Het landbouwontwikkelingsgebied is een plek waar intensieve veehouderijen kunnen komen. Het is de bedoeling dat bedrijven die nu op plaatsen zitten waar ze niet verder kunnen uitbreiden of bijvoorbeeld ontwikkeling van woningbouw in de weg staan, verplaatst worden naar het gebied Graspeel.


De gemeente is in gesprek met tien potentiële verplaatsers. „Maar die worden nooit alle tien verplaatst”, zegt wethouder School. „Ongeveer de helft daarvan zal daadwerkelijk naar het gebied gaan.” Een aantal bedrijven dat nu al in het ontwikkelingsgebied ligt, kan zodanig aangepast worden dat ze geschikt zijn voor intensieve veehouderij. Om ervoor te zorgen dat de Landerdse bedrijven straks ook terecht kunnen in het gebied, moet de gemeente grond aankopen. „De gemeente weet ongeveer waar de bedrijven komen en dus moeten we zorgen dat we op strategische plekken grond aankopen”, zegt School. Op die manier moet de gemeente voorkomen dat projectontwikkelaars grond in handen krijgen en die verkopen aan grote veehouderijen uit andere gemeenten.

Het college van B. en W. in Landerd wil begin volgend jaar het uitvoeringsplan ’Landerd reconstrueert’ presenteren. Naast het landbouwontwikkelingsgebied wordt in dat plan ook gesproken over de uitvoering van het landschapsbeleidsplan, de nieuwe nota voor recreatie en toerisme en het pilotproject ’bestemmingsplan buitengebied’. Als het aan het college ligt, wordt er een speciaal fonds ingesteld waaruit bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsing en recreatieve en toeristische projecten betaald kunnen worden. „Voor alle ruimte-voor-ruimte woningen die nog gebouwd worden in Landerd, willen we de bouwer een bedrag van 120.000 euro in het fonds laten storten. Nu moeten ze dat bedrag aan de provincie betalen, maar die heeft een nieuwe regeling ingesteld waarbij dat geld in een potje gestopt wordt en dat mag dan gebruikt worden voor de reconstructie ”, aldus School. Het plan komt begin 2007 in de gemeenteraad. Brabantsdagblad 3 oktober 2006.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?