zondag, oktober 01, 2006

 

Tweedekansverplaatsing-IV

Tweedekansverplaatsing Intensieve Veehouderij

Een onderdeel van de reconstructie is het verplaatsen van agrarische bedrijven die ongunstig gesitueerd zijn. De VIV (Verplaatsing Intensieve Veehouderij) regeling is een belangrijk fonds om deze gewenste verplaatsing financieel mogelijk te maken. Echter om aan de VIV regeling mee te kunnen doen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Het gevolg is dat een aantal veehouders uit de boot vallen. Voor deze bedrijven heeft het streekhuis Peel & Maas de 'tweede kans regeling' gemaakt. Samen met een door de ondernemer ingehuurde expert wordt een verplaatsingsplan gemaakt. De wenselijkheid van de verplaatsing wordt onderbouwd. Alle te maken kosten om de verplaatsing mogelijk te maken worden inzichtelijk gemaakt. Denk daarbij aan de afschrijving van de bestaande gebouwen, de sloop van de gebouwen, de aankoop van fosfaatrechten. Aan de andere zijde van de balans worden de te realiseren inkomsten in beeld gebracht. Bijvoorbeeld een boerderijsplitsing, verkrijging van een of meerdere bouwtitels als tegenprestatie voor het afbreken van de oude gebouwen. Het doel is met een plan te komen wat voordelig is voor de veerhouder zowel als voor de overheid en waarbij het voordeel evenredig verdeeld wordt. Op dit moment lopen 'tweede kans regelingen' in Boekel, Stevensbeek, Rijkevoort, Cuijk en Sint Hubert.

Zoekwoorden: verplaatsing, rood voor rood, VIV.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?