donderdag, januari 20, 2011

 

Toekomst rundveehouderij gemeente Sint Anthonis

Hoogleraar: 'Meer fijnstof en stank bij uitbreiding rundveehouderijen'

Als rundveeboeren in Sint Anthonis mogen uitbreiden tot 200 melkkoeien dan kan het bijna niet anders dan dat de uitstoot van ammoniak en fijnstof toeneemt en de stankoverlast groter wordt.
Dat zegt Oene Oenema, hoogleraar aan de Wageningse universiteit en expert in broeikasgassen en bemesting.

Professor Oenema komt tot deze conclusie na bestudering van het plan Ontwikkelingsruimte voor grondgebonden melkrundveehouderijen afkomstig van het college van Sint Anthonis.

Verschillende rundveeboeren willen uitbreiden, maar Sint Anthonis heeft daar nog geen richtlijnen voor. Deze week presenteerde B en W het plan aan de gemeenteraad. Het komt erop neer dat rundveebedrijven mogen uitbreiden naar 200 stuks melkvee. Nog groter kan ook, maar dan worden de duurzaamheidseisen strenger.

Oppositiepartij Samen Welzijn kraakte het plan. Cees Jozephs van Sint Anthonis Nu vroeg of het plan consequenties heeft voor het milieu. "We hebben eerder afgesproken dat de uitstoot van ammoniak en fijnstof omlaag moet." Wethouder Jeroen Willems kon daar geen antwoord op geven. Gelderlander 21 januari 2011.

Groeien naar 200 koeien mag

Rundveeboeren in de gemeente Sint Anthonis mogen hun melkveehouderij laten groeien tot 200 koeien. De dieren mogen gehouden worden op een bouwblok dat maximaal 1,5 hectare (oppervlakte van drie voetbalvelden) groot mag zijn. Binnen dat bouwblok moet ook jongvee een plek krijgen en moet ruwvoer kunnen worden opgeslagen. De gemeente zal veehouderijen die zo willen groeien geen strobreed in de weg leggen. Dat is een deel van het voorstel dat het college dinsdagavond aan de gemeenteraad voorlegt in een bijeenkomst in het gemeentehuis. Sint Anthonis telde een jaar terug 164 melkveehouders. Negen daarvan hadden toen meer dan 200 koeien, waarvan vier meer dan 400. Twee rundveeboeren hebben concrete plannen om uit te breiden naar vele honderden koeien. Daaronder een boer in Oploo die naar ruim 600 stuks wil. Gelderlander 17 januari 2011.

Voor bedrijven die groter wensen te worden dan 200 overweegt de gemeente om de lat hoger te leggen. Naast de wettelijke eisen wordt gedacht aan Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) . Dit is een pakket aan maatregelen die een bedrijf kan nemen en daarmee punten kan verdienen. Bij een bepaald aantal punten komt men in aanmerking voor belasting voordeel. Vanuit de gemeente raad werd geopperd een tweetal zaken toe te voegen waarin MDV niet voorziet. Dit betreft het verantwoord om gaan met mineralen door waar mogelijk te stimuleren dat de mineralen kringloop gesloten wordt. En het rekening houden met het totale aantal dieren in de gemeente zodat de draagkracht van het gebied niet overschreden wordt.

Zie ook: http://www.maatschappelijkverantwoordboeren.nl/

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?