dinsdag, januari 11, 2011

 

Lopende gevallen krijgen ruimte

Regels megastal minder streng

Een meerderheid in Provinciale Staten (PS) in Brabant wil de regels voor lopende zaken rond megastallen toch weer verzachten. CDA en VVD zijn vóór versoepeling, ook PvdA en D66 kijken die richting uit. Dertig van de bijna veertig plannen maken nu meer kans om door te gaan, in plaats van eerst zeven. Meestal gaat het om het verplaatsen van bedrijven naar landbouwontwikkelingsgebieden, om woningbouw in dorpen mogelijk te maken. Veel gemeenten dringen hierop aan. Oók als een gemeente vóór 20 maart 2010 schriftelijk medewerking heeft toegezegd om een megastal te bouwen, moet de provincie dit goedkeuren, vinden CDA en VVD. Op 19 maart 2010 besloten PS geen nieuwe megastallen meer toe te staan. Sindsdien worstelt de provincie met lopende gevallen.Met de versoepeling krijgt gedeputeerde Van Heugten (CDA) zijn zin. Hij vond de in december door PS vastgestelde regels te streng - alléén een concrete schriftelijke aanvraag telde. Hij voorspelde hoge schadeclaims van boeren. Gelderlander 10 januari 2010.

Zie ook het bericht in Binnenlandsbestuur: klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?