dinsdag, januari 04, 2011

 

Toekomst veehouderij volgens Ge Backus

Gezinsbedrijf minder dominant

Het traditionele gezinsbedrijf is in de toekomst steeds minder vaak de ideale bedrijfsvorm. Boeren en tuinders moeten specialiseren en samenwerken om aansluiting met de markt te kunnen blijven houden. Dat concluderen onderzoekers van LEI Wageningen UR. In het rapport ‘Voorbij het gezinsbedrijf? De organisatie van het agrarische bedrijf, nu en in de toekomst’ schetsen ze dat boeren het niet meer alleen redden. Het traditionele gezinsbedrijf wordt minder dominant en verandert van karakter. In toenemende mate zullen bij gezinsbedrijven andere bedrijfsvormen voorkomen, zoals franchising, inhuren van zzp’ers en deelname in samenwerkingsverbanden. Samenwerken bij inkoop, productie, verwerking en afzet kan het rendement vergroten. De belangrijkste aanbeveling in het rapport richt zich op de ondernemer zelf; die dient zijn grootste kapitaal – het eigen ondernermerschap – goed te benutten.

Voor het rapport klik hier. Voor de visie van 4 WUR collega's op bedrijfsomvang klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?