zondag, januari 02, 2011

 

Toekomst veehouderij volgens Hans Huijbers

Paar cent per kilo geeft verduurzaming een impuls

Dat de veehouderij duurzamer kan en moet, is een gegeven. Maar hoe ziet de toekomst van de veehouderij eruit? Het antwoord komt van Hans Huijbers, voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

Hoe duurzaam is de veehouderijsector?

"De verduurzaming van de huidige veehouderij is gericht op slechts enkele thema's. Op dierenwelzijn en antibioticagebruik bijvoorbeeld. Aan andere thema's wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Lastig aan verduurzaming is dat de sector niet zomaar kan veranderen zonder een beter betaling voor de producten. Met een paar cent per kilo extra geef je verduurzaming een flinke impuls. Los van enkele oplevingen kent de veehouderij sinds 1997 geen stabiele inkomenssituatie, terwijl de sector steeds meer vragen krijgt uit de samenleving. Er zijn nog bedrijven die met dezelfde stallen werken als vijftien jaar geleden, soms noodgedwongen met een luchtwasser. Slechtsenkele boeren komen met nieuwbouw en schaalvergroting. Echterjuist zij roepen het maatschappelijk debat over zich af. De conclusie? De veehouderij zit in een vicieuze cirkel. Komt ze er niet uit dan stagneert de integrale verduurzaming van de sector".
Voor het hele artikel klik hier.

Agrariƫrs in discussie over toekomst.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?