zondag, januari 23, 2011

 

Economische bijdrage van de landbouw

Exportoverschot groeit naar 25 miljard


In het buitengebied is de agrarische sector al lang niet meer de dominante economische drager zoals dat in het verleden was. Dat neemt niet weg dat 2010 met een overschot op de handelsbalans van 25 miljard een gunstig jaar was. Klik hier voor meer informatie.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?