vrijdag, januari 07, 2011

 

Logs Bernheze

Strengere regels voor nieuwe logs Bernheze

De landbouwontwikkelingsgebieden (logs) in de gemeente Bernheze worden fors kleiner dan was gepland. De gemeente wil in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vastleggen dat er grotere afstanden tussen de kernen en de logs komen. De provincie hanteert als norm dat logs op 500 meter afstand van stedelijke gebieden of van zeer kwetsbare gebieden moet liggen. Bernheze wil dat de afstand van bebouwde kommen en een log minimaal 1000 meter is. "Het uitgangspunt van de nieuwe coalitie is volksgezondheid, we kiezen voor voorzichtigheid. En die afstand van 1000 meter hebben we niet zomaar bedacht, dat komt uit eerdere rapporten van het RIVM en de GGD", zegt wethouder Hans van der Pas.

Behalve de grotere afstandsgrenzen tot het log, heeft Bernheze nog een paar 'eigen' invullingen in het bestemmingsplan. Zo gaat Bernheze een eigen definitie geven aan de begrippen intensieve veehouderij en duurzame locatie. Van der Pas: "De definitie die de provincie hanteert vinden wij te vaag, wij gaan zorgen dat dat duidelijker wordt en beter uitlegbaar". Gelderlander 7 januari 2011.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?