woensdag, maart 02, 2011

 

Minder regels in Brabant

Provincie trekt stapel nota’s in

Noord-Brabant is een forse stapel provinciale regels armer. Dat komt doordat de nieuwe Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Verordening Ruimte allerlei oude nota’s, plannen en brieven overbodig hebben gemaakt. Het gaat om de veertien uitwerkingsplannen van het streekplan en nog eens tien beleidsnota’s en beleidsbrieven op het terrein van de ruimtelijke ordening. De reconstructie- en gebiedsplannen blijven van kracht. Dat geldt ook voor de Beleidsregel ruimte voor ruimte 2006 en voor de Beleidsnota Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord-Brabant (2004).“We laten hiermee zien dat de provincie werk maakt van deregulering”, zegt gedeputeerde Ruud van Heugten (Ruimtelijke Ontwikkeling & Volkshuisvesting).

“In één klap schrappen we bijna vijfduizend pagina’s provinciale regelgeving. Ze worden vervangen door nog geen driehonderd pagina’s Structuurvisie RO en Verordening Ruimte. Klik Bedrijvig 2 maart 2011.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?