dinsdag, mei 31, 2011

 

Mill: rem op Reconstructie?

Afgezien van de fractie AB’90, die de reconstructiewerken liefst ongeschonden ziet doorgaan, willen de overige fracties in de gemeenteraad van Mill hier toch wel het mes in zetten.

“Wij zijn niet voor deze bezuinigingen op dit onderwerp”, sprak AB’90-woordvoerder Rietveld. “Voorlopig zien wij nog mogelijkheden om de laatste snippers van de reconstructie uit te voeren.” CDA, VKP en Dorpslijst Langenboom willen minder geld steken in een verbreding van het fiets-voetpad langs het Peelkanaal en de natte Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) niet uitvoeren. Het voetpad bij De Kuilen mag er wel komen, maar dan als struinpad en niet met een dure verharding.
VKP-fractieleider Sjors van Kempen was heel helder. “We moeten structureel 50.000 euro bezuinigingen op de reconstructiedoelen.”

Zijn CDA-collega Carel van Genugten was het eens met bezuinigen, maar wenste wel een kanttekening te plaatsen. “We moeten even pas op de plaats maken. We kunnen pas verder als er geld wordt gevonden binnen de begrotingen van Ruimtelijke Ordening of Ruimtelijk Beheer.” Kliknieuws 31 mei 2011.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?