zaterdag, november 20, 2010

 

Uitrol Informatiezuilen in Noordoost Brabant
Introductie van informatiezuilen met toerist-cards in Brabantse Maasvallei

De stichting Maasmeanders heeft afgelopen jaar gekozen voor het invoeren van info-zuilen met daarop zogenaamde tourist cards en fietsroutekaartjes. Men heeft hierbij gekozen voor zuilen zoals deze door RBT Rivierenland zijn geplaatst en waarmede men in hun werkgebied zeer positieve ervaringen heeft opgedaan. Tijdens een eerste kennismaking, op 15 november, tussen een aantal georganiseerde ondernemersverbanden in de regio NO Brabant werd algemeen het nut en belang van invoeren van deze info zuil in meerdere gebieden gezien en is besloten om dit direct ter hand te nemen met als doel om de zuilen met ingang van het volgende seizoen (1 maart 2011) in een grotere regio te plaatsen en ondernemers uit deze grotere regio hierop hun producten en/of diensten te promoten.

Voor informatie klik hier of neem contact op met Wim Hoezen 0412-492257 of Twan Goossens 06 51 63 1647.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?