woensdag, november 10, 2010

 

Concreet maken van ideeën

Leergang Innovatief Ondernemerschap Recreatie & Toerisme

Creatieve en innovatieve ideeën zijn er genoeg binnen de toeristische en recreatieve sector in Noordoost-Brabant. Vaak ontbreekt het echter aan de kennis en de vaardigheden om de ideeën concreet te maken. De Leergang Innovatief Ondernemerschap in Recreatie & Toerisme wil juist op dat gebied bedrijven helpen. Met steun van de 5-sterrenregio start dit initiatief nu in Noordoost-Brabant.

Een goed idee is eigenlijk een eerste stap. Vervolgens moet een ondernemer zich verschillende vragen stellen en stappen zetten om het te realiseren. “Een eerste vraag gaat dan bijvoorbeeld om de haalbaarheid. Kan het plan wel gerealiseerd worden?”, licht Femke Arts toe. Vanuit de Kamer van Koophandel Brabant begeleidt ze de opzet van de Leergang. “Verder dient een ondernemer te kijken naar zaken als het onderscheidend vermogen van zijn idee. Is het idee wel zoveel anders dan alle andere initiatieven binnen de sector?” De antwoorden op deze en andere essentiële vragen worden tijdens zes workshops gezocht.

Wezenlijke stappen
In de praktijk blijken ondernemers uit de toeristische en recreatieve sector het namelijk lastig te vinden om deze vraagstukken te tackelen. “Terwijl het wel wezenlijke stappen zijn om een idee concreet te maken. Een ondernemer dient dan toch een visie te ontwikkelen”, vervolgt ze. “De Leergang is opgezet om dat samen met de ondernemer te doen. Dat betekent dat een groot deel van de workshops besteed wordt aan het zelf ontwikkelen van die visie. Na een gedeelte theorie en uitleg gaan de deelnemers individueel, met hulp van de deskundigen, aan de slag. Omdat de ideeën en plannen heel specifiek zijn.” Overigens strekt de ondersteuning vanuit de Leergang verder dan alleen de zes workshops. Ook tussendoor en achteraf is er de mogelijkheid om advies in te winnen. “Bovendien bouwen de ondernemers een netwerk op van ondernemers uit de sector, die op dezelfde golflengte zitten. Dat vinden de deelnemers ook een belangrijk effect.”

Aanmelden
De Leergang Innovatief Ondernemerschap in Recreatie & Toerisme vindt al enige tijd in andere regio’s van Brabant plaats. Nu gaat dit ook in Noordoost-Brabant van start. Arts: “Vanuit de Kamer willen we deze Leergang altijd opzetten met een relevante partner uit het betreffende gebied. Binnen Noordoost-Brabant kwamen we daarvoor logischerwijs uit bij de 5-sterrenregio. Het betreft immers innovatief ondernemerschap in een sector die tot de pijlers van de regionale economie behoort.” Binnenkort starten de initiatiefnemers met het werven van bedrijven waarvoor de Leergang interessant zou zijn. Uiteraard is het ook mogelijk voor ondernemers om zich aan te melden. Dat kan door een mail te sturen aan farts@brabant.kvk.nl.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?