dinsdag, november 23, 2010

 

Verloren Boerderijen

Monumentenhuis wil gemeenten helpen "verloren boerderijen" te redden


Het aantal traditionele boerderijen neemt in ras tempo af. En dat is jammer want ze zijn veelal beeldbepalend voor het platteland. Bewoners maar ook toeristen weten mooie boerderijen te waarderen. Het is dus zaak ze te behouden waar dat mogelijk is. Voor een aantal bijzondere boerderijen vraagt het monumenten huis in samenspraak met een aantal streekmanagers aandacht. In de zestiger-zeventiger jaren had men weinig oog voor de historische waarde van boerderijen. Als een boerderij versleten was dan werd een nieuw huis voor of naast de boerderij geplaatst. Van de versleten boerderij werd de woonbestemming gehaald en deze werd gebruik voor het onderbrengen van dieren of stallen van machines. Nu we weer veertig a vijftig jaar verder zijn blijken daar zeer waardevolle exemplaren tussen te zitten. De nota Buitengebied In Ontwikkeling biedt ruimte hoe hier mee om te gaan en deze boerderijen van de ondergang te redden. Om te polsen of Brabantse gemeenten behoefte hebben aan een handreiking hoe de "verloren boerderijen" op een verantwoorde wijze te redden zijn heeft het Monumentenhuis een brief naar alle Brabantse gemeenten gestuurd. Reacties kunnen tot 15 december naar het monumentenhuis verzonden worden. Afhankelijk van het aantal reacties zal er een handreiking opgesteld worden.

Brief monumentenhuis Brabant

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?