zaterdag, november 13, 2010

 

Geurwatch

Het buitengebied is van ons allemaal is het nieuwe beleid van de overheid

In het verleden lag het primaat op het platteland bij de agrarische sector. Vandaag en in de toekomst wordt steeds vaker ook een beroep op het buitengebied gedaan voor andere functies zoals recreatie & toerisme, niet agrarische bedrijvigheid en landelijk wonen. Agrariƫrs en hun omgeving krijgen meer met elkaar te maken. Agrariƫrs die een beroep doen op de overheid voor planologische medewerking zullen moeten aantonen wat hun bijdrage is aan de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied (license to produce). Het reduceren van ammoniak, fijnstof en geur zijn daarbij belangrijke elementen. Om deze overlast te reduceren kunnen luchtwassers ingezet worden. Geurwatch heeft als doel de effectiviteit van luchtwassers te waarborgen en te verbeteren. Geurwatch werkt in opdracht van ondernemers, overheden en burgers.

Voor meer informatie: www.geurwatch.nl

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?