maandag, november 15, 2010

 

Verbindende projecten in Noordoost Brabant

Een mooie regio onder de aandacht brengen

Kriekenputoverleg
Vandaag kwamen op initiatief van stichting Maas Meanders en het streekhuis Peel & Maas/Maas & Meierij een aantal vertegenwoordigers van de recreatie/toeristische branche uit Noord Oost Brabant in de Kriekenput in Herpen bij elkaar. Het doel van de avond was om na te gaan of er behoefte is om meer met elkaar samen te werken. Om de aanwezigen te inspireren verzorgden Erik van Nuland van TOP Brabant en Paul Kempen van Platteland Vakantieland een presentatie. Erik vertelde over de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Brabant. Paul belichte de kansen en mogelijkheden van het landelijke initiatief Platteland Vakantieland, wat met behulp van financiële steun van de provincie mogelijk is gemaakt. Wim Hoezen, kwartiermaker van de Maasmeanders demonstreerde een Informatiezuil met kaartjes. Deze kaartjes verwijzen naar diverse vrijetijds voorzieningen ingedeeld in rubrieken zoals, “eten, drinken en uitgaan”, “overnachten”, “Bezienswaardigheden & attracties” , “Kunst & Cultuur”, “Inspanning & ontspanning” en “nuttige diensten”. Inwoners en bezoekers kunnen gratis deze kaartjes meenemen waardoor men de belangrijkste gegevens direct bij de hand heeft zoals adres en telefoon -email en Internet adres. Het is een beproeft systeem om op eenvoudige en voordelige wijze een gebied te profileren met de attracties die er zijn. In RBT Rivierenland (Gelderland) en het gebied van de Maasmeanders werkt het systeem naar tevredenheid.

Verbindendeprojecten
Aanwezigen waren het unaniem met elkaar eens. Nut en noodzaak om met elkaar samen te werken om deze mooie regio nog beter onder de aandacht te brengen staat buiten discussie. Ze waren het er ook over eens dat er geen behoefte was aan een zoveelste overlegclub of platform. De aanwezigen verzochten de initiatiefnemers om met verbindendeprojecten te komen. Een verbindend project is een project wat meerwaarde heeft voor de T&R ondernemers in de 21 gemeenten die samen de Brabantse Maasvallei vormen maar nog belangrijker projecten met meerwaarde voor toeristen, recreanten en bewoners in het gebied.

Als eerste project zullen de informatiezuilen over de gehele Brabantse Maasvallei uitgerold worden.

Nieuwe verbindende projecten of ideeën kunnen aangemeld worden bij:

Wim Hoezen tel. 0412 492 257
Twan Goossens tel. 06 51 63 1647

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?