donderdag, november 11, 2010

 

Maatschappelijk innoveren in spannende tijden

Introductie
Binnen het brede werkveld van de groene ruimte zijn er veel verschillende partijen actief, met eigen belangen en doelen. Maar zij staan ook voor een gezamenlijke opgave. Immers, vraagstukken op het gebied van behoud en herstel van biodiversiteit, vitaliteit en identiteit van het platteland, ruimte voor water en klimaatverandering kunnen niet door individuele partijen worden opgelost. Dit vraagt om maatschappelijke innovaties of zelfs systeem-innovaties, waarbij het niet alleen gaat om op zichzelf staande vernieuwing die door enkele mensen tot stand wordt gebracht, maar om veranderingen in kijken, denken en handelen. Maar hoe doet u dat?
Om een duurzame verandering te bereiken, is inzicht nodig in processen van transities en innovaties. Grote lijnen en visies enerzijds en kleine stapjes en ondernemerschap anderzijds moeten verbonden worden tot een eindresultaat. Deze cursus over maatschappelijk innoveren ontwikkelt uw vermogen om daarin het verschil te maken.

De cursus behandelt
Deze intensieve driedaagse cursus geeft u inzicht in de praktijk en de theorie van maatschappelijke innoveren.
Maatschappelijke innovatie vergt zowel kennis van inhoud als van proces, maar vooral ook van de wisselwerking daartussen. In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het begrijpen, het ontwerpen, het organiseren en het verankeren van het proces. Tevens komt de donkere kant van innoveren aan de orde: tegenslagen, vastlopers, bloopers, etc.
U gaat gedurende deze drie dagen aan de slag met uw eigen innovatieprogramma. De opbrengst is een tastbaar en concreet plan van aanpak waar u direct profijt van ondervindt. Daarnaast leert u uw eigen stijl bij het vormgeven van maatschappelijke innovaties te benoemen en hierin te variƫren als de situatie daarom vraagt. Er wordt veel individuele feedback gegeven en er wordt veel gebruik gemaakt van de kennis in de groep.

Doelgroep
Deze cursus is interessant voor u als u in de dagelijkse praktijk betrokken bent bij het realiseren van innovaties en veranderingen, in het bijzonder op de terreinen landbouw, voedsel, water, klimaat en de groene leefomgeving. U bent bijvoorbeeld als programmamanager, projectleider, beleidsmedewerker of adviseur werkzaam binnen deze thematieken. Voor de cursus is een HBO- of WO-niveau in het werk vereist. Vanuit uw werkervaring kunt u een relevante casus formuleren.

Aan deze cursus wordt een bijdrage geleverd door streekmanager Twan Goossens.

Brochure<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?