woensdag, november 24, 2010

 

Medewerking verplaatsing bedrijf Grave

Brabants college wil Verordening Ruimte uitbreiden

De Verordening Ruimte in de provincie Noord-Brabant wordt aangevuld met criteria voor de toepassing van de tijdelijke regeling om intensieve veehouderijen te verplaatsen. Dit staat in het voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten heeft gestuurd. Daarmee geeft het college gevolg aan een toezegging aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten stellen ook een aanpassing van de verordening voor om de verplaatsing van veehouderijen in Woensdrecht, Etten-Leur, Geertruidenberg en Grave mogelijk te maken. Op verzoek van de Statencommissie Ruimte & Milieu wordt een regeling voorgesteld die een ontheffing mogelijk maakt voor uitbreidingen van bestaande intensieve veehouderijen die voor 20 maart 2010 al vergevorderde plannen hadden. bron: Provincie Noord-Brabant, 23/11/10

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?