zondag, november 14, 2010

 

Maatschappelijk Verantwoord Boeren (MVB)

Nieuwe Landbouw vraagt Nieuwe Ondernemers

Agrariers die hun bedrijf willen vergroten moeten nieuwe wegen inslaan. Traditioneel rekende zijn adviseur uit of het economisch rendabel was en hij regelde de vergunningen. De gemeente controleerde of er aan alle voorwaarden voldaan werd en nam een beslissing. Vandaag de dag komt er meer bij kijken. Naast zijn eigenbelang (profit) moet een moderne ondernemer aandacht hebben voor zijn omgeving (people en planet). Met te weinig aandacht voor de omgeving (wettelijke minimumeisen) creëer je onvoldoende draagvlak en red je het niet meer om je plan te realiseren. Maar het plan moet natuurlijk wel economisch rendabel blijven. Duurzame elementen met veel effect en weinig kosten ('laag hangend fruit') zijn aantrekkelijker dan maatregelen die veel kosten en weinig opleveren. Nieuwe ondernemers zullen zich hierin moeten verdiepen. Welke systemen en methoden op het gebied van het verbeteren van dierenwelzijn, reduceren overlast, verlagen gezondheidrisico, mestverwerking, energieproductie, etc etc zijn er beschikbaar. Wat kosten ze? en hoe worden ze gewaardeerd?

Kortom agrariërs moeten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Maatschappelijk Verantwoord Boeren (MVB) om hun 'licence to produce' te verkrijgen.

Ze zullen een keuze moeten maken wat wel toegepast wordt en wat niet. Door goede keuzes te maken kan een nieuwe ondernemer zich van zijn concurrenten onderscheiden.Voor het maken van een juiste keuze moet de nieuwe ondernemer zich niet alleen verdiepen in techniek en beschikbare methodes. Hij zal in gesprek moeten gaan met zijn omgeving. Vraag een locale natuurbeschermer waar je het beste een plek kunt maken voor een uilenkast. Vraag het waterschap wat slimme methodes zijn om water te hergebruiken. Laat een leverancier eens uitrekenen of een zonnecollector of zonnepanelen rendabel zijn, overweeg in samenspraak met de buren een abonnement op Geurwatch , en vraag een financieel adviseur uit te rekenen wat de fiscale voordelen zijn van de te nemen maatregelen. Kortom verdiep je in "Maatschappelijk Verantwoord Boeren" (MVB).

Als het plan bijna klaar is en de drie P's goed in balans zijn wordt het tijd om het plan naar buiten te brengen. Nodig alle stakeholders (belanghebbenden) uit en presenteer het plan op locatie. De aanwezige kunnen vragen stellen. Dan wordt duidelijk of het een gedragen plan is en of de tijd rijp is om een gemotiveerd principeverzoek bij de gemeente in te dienen.

Een nieuwe ondernemer moet van vele markten thuis zijn. Want ook vragen; wat is de toegevoegde waarde aan het agro- en foodcomplex? wat is de bijdrage aan de Brabantse economie? worden locale ondernemers ingeschakeld voor de bouw? is het nog wel een gezinsbedrijf? waarom wordt al dan niet voor massaproductie gekozen? komt er een zichtstal? wat wordt gedaan om de foodmiles te reduceren? kunnen tijdens een stakeholders bijeenkomst gesteld worden.

Voor een goede voorbereiding, het organiseren van de stakeholdersbijeenkomst en het opstellen van het gemotiveerd principeverzoek kunnen initiatiefnemers een beroep op de streekmanager Peel & Maas/Maas & Meierij doen. Voor wat betreft het gemotiveerde principeverzoek wordt samengewerkt met een select aantal planologen met veel ervaring in het buitengebied.

Voor meer informatie: http://www.maatschappelijkverantwoordboeren.nl/

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?