maandag, mei 07, 2007

 

Nieuwe Landgoederen


De reconstructie werkt aan een leefbaar buitengebied. Waar mogelijk wordt geprobeerd om functies te combineren. Bijvoorbeeld natuurontwikkeling en wonen in het groen. Zo mag een agrariƫr die stopt met zijn bedrijf voor iedere 5ha die omgezet wordt in natuur een landhuis bouwen. Om voor een gezonde financiƫle basis te zorgen is het meestal nodig hier nog een functie aan toe te voegen. Bijvoorbeeld een toeristische functie of een zorg functie. Diverse ondernemers in Peel & Maas werken aan een plan voor het vormen van een nieuw landgoed.

Informatie: http://www.brabant.nl/Wonen/Ruimte%20in%20Brabant/Nieuwe%20landgoederen.aspx

Rijk: grotere rol voor particulier

Het vorige kabinet heeft besloten dat particulieren een grotere rol moeten spelen bij het natuurbeheer in Nederland.
Zie ook:Druk landgoed wil weleens geld zien

Niet langer moeten de grote natuurbeschermingsorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen het in hun eentje doen. De bedoeling is dat particulieren 40 procent van het beheer van nieuwe natuurgebieden in handen nemen en de grote organisaties 60 procent. In Gelderland moet er tot 2018 ruim 4100 hectare particuliere natuur bijkomen. In werkelijkheid is er tot 2006 bijna 500 hectare bijgekomen, iets beneden de verwachting. De groep particulieren bestaat uit boeren, maar voor een groot deel ook uit landgoedeigenaren. Voor hen zijn diverse subsidieregelingen in het leven geroepen. Zo biedt de Natuurschoonwet vooral fiscale voordelen. Daarnaast kunnen de grondeigenaren ook een beroep doen op regelingen voor agrarisch natuurbeheer. In ruil voor subsidie bestaat de verplichting het landgoed open te stellen voor het publiek. Daarbij kunnen de eigenaren wel besluiten hun bezit deels gesloten te houden. Ook zijn ze onder voorwaarden gerechtigd entree te heffen. Het nationale park De Hoge Veluwe, dat alleen tegen betaling toegankelijk is, is ook een particulier landgoed. Behalve het rijk verstrekken ook provincies en de Europese Unie subsidies aan landgoedeigenaren. Bij die laatste instantie gaat het vooral om projecten die de vitaliteit van het totale platteland ten goede komen. Gelderlander 7 mei 2007.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?