maandag, mei 07, 2007

 

Van idee naar realisatie een lange weg


Steeds meer ondernemers met een bedrijf in het landelijk gebied zien kansen in toerisme en recreatie. Ondernemers die al langer actief zijn in die sector zijn vaak op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden of willen nieuwe initiatieven ontplooien zoals bijvoorbeeld landschapscampings. Veel van die prachtige plannen stranden echter in de lange en complexe bestuurlijke procedures die ze moeten doorlopen voor ze hun idee kunnen realiseren. Bron website Grondmij.

Een goede voorbereiding is het halve werk.
Een zeer aan te bevelen document om u grondig voor te bereiden saat op de website van de Grondmij. Het is geschreven voor de provincie Zeeland maar omdat wetten en regels voor een groot deel universeel zijn ook goed te gebruiken voor ondernemers in Noord-Brabant.
http://www.grontmij.nl/NR/rdonlyres/847A7719-162F-422B-977B-9B245F392AE1/0/HandleidingRuimtellijkeRealisatie.pdf

Voor nog meer goede informatie:

Het 'handboek verblijfsrecreatie voor boeren en tuinders' geeft Utrechtse ondernemers voor agrotoerisme een goed stappenplan voor hun bedrijf. Het handboek is een aanvulling op de LaMi startersgids Agrotoerisme. Naast het stappenplan wordt beschreven hoe een bedrijfsplan kan worden geschreven, en wordt ingegaan op ondernemerskwaliteiten, kansen van het bedrijf en de omgeving. Dat alles afgewisseld met ervaringen van ondernemers. Het handboek is te downloaden op de website van LaMi.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?