zondag, november 06, 2005

 

Project goedkope huizen valt tegen

Project goedkope huizen valt tegen

De provincie heeft geen plannen voor herhaling van haar project om goedkope woningen voor jongeren en ouderen in- dorpen te stimuleren. Het deels mislukte experiment voor versnelde bouw van 1200 woningen biedt geen structurele oplossing voor het gebrek aan goedkope huisvesting in Brabant voor lagere inkomens.
Den BoschBouw-experimentDat blijkt uit een beoordeling van dit proefproject en uit een analyse van de woningmarkt die het provinciebestuur deze week heeft vastgesteld. „Er zijn voldoende goedkope woningen maar die komen nauwelijks nog beschikbaar voor jongeren omdat er de laatste jaren te weinig wordt gebouwd en er daardoor geen doorstroming is naar duurdere huizen“, stelt gedeputeerde P. Rüpp (ruimtelijke ontwikkeling) vast.
AanjaagteamsRüpp wil ’aanjaagteams’ in het leven roepen om de gemeenten te helpen bij het doorlopen van procedures en het oplossen van andere problemen die tot stagnatie van de woningbouw leiden. Volgens de gedeputeerde moet de productie dringend worden opgevoerd van 8000 naar ruim 10.000 huizen per jaar om het in Brabant tot 30.000 woningen opgelopen tekort in te kunnen lopen en zo de doorstroming te bevorderen. Het in 2002 gestarte stimuleringsproject voor goedkope woningen in de dorpen, resulteert voorlopig in de bouw van 343 sociale huurwoningen, met een maandelijkse huur van minimaal 306 euro (Rucphen) tot maximaal 585 euro (Oss) en 363 koopwoningen, in prijs variërend van 119.000 euro (Bergeijk) tot 160.000 euro (Boekel). Van 122 woningen is de status nog niet bepaald. Al deze 828 woningen verspreid over 28 gemeenten hadden vóór 1 januari dit jaar klaar moeten zijn, maar dat zullen er begin 2006 iets meer dan de helft zijn. Bijna 400 van de 1200 woningen die voor dit experiment beschikbaar zijn, worden wegens gebrek aan belangstelling niet gebouwd.

Geen projectenHet doel om snel betaalbare woningen beschikbaar te krijgen en daarmee de urgente woningnood onder jongeren en ouderen te lenigen, is daarmee volgens het provinciebestuur mislukt. Dat komt vooral omdat veel van de 28 deelnemende gemeenten nauwelijks beschikten over kant en klare bouwprojecten en nog van voren af aan moesten beginnen. Vertragingen ontstonden vooral door procedures en problemen met de prijsstelling van de woningen, zo blijkt uit de evaluatie.Een flink deel van de koopwoningen blijft op termijn niet beschikbaar voor lage inkomens omdat de boeteclausules tegen vrije verkoop na tien jaar aflopen. Voor de zogeheten koopgarant-woningen, die verplicht moeten worden terugverkocht aan de woningbouwcorperatie, blijkt weinig belangstelling. Veel jongeren willen het liefst zelf een huis bouwen op een eigen kavel in het dorp. De woonwensen van starters en ouderen zijn volgens de provincie zo divers dat er niet eenvoudig aan is te voldoen. Brabantsdagblad 14 oktober 2005.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?