zondag, november 06, 2005

 

Vlagheide en recreatie

Vlagheide mogelijk speelpark

Een grote speeltuin, park of recreatieplas. Dit soort dagrecreatie voor jonge gezinnen ontbreekt in Schijndel en daar wil de gemeente wat aan doen. Als locatie is de oude stortplaats De Vlagheide in beeld.
In de nota Recreatie en Toerisme 2005-2009 constateert de gemeente dat jonge gezinnen nu uitwijken naar attracties als Hemelrijk in Volkel en Hullie Speelboerderij in Uden. Dagrecreatie in combinatie met een zogeheten slecht-weer-voorziening zou ideaal zijn. Schijndel heeft maar één zo’n voorziening, zwem- en recreatiecentrum De Molen Hey. Toch denkt de gemeente ook nadrukkelijk aan de omgeving van De Vlagheide, waarmee grootse plannen bestaan. Samen met de gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode wil Schijndel van de afgedekte vuilnisbelt een ’recreatieve poort’ maken. Daar is plek voor een horecazaak, parkeren en gebiedsinformatie. Tevens komt er een mountainbikeroute.

Overnachten

Schijndel wil ook de overnachtingsmogelijkheden vergroten. Meest concrete plan betreft vijf camper-plaatsen in Schijndel. Eveneens wordt ingespeeld op de landelijk toenemende interesse in agrotoerisme, het kamperen bij de boer. Deze andere inkomstenbron voor agrariërs is inmiddels opgenomen in de herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Een verzoek van manegehouder R. van de Oetelaar voor een ’horse & breakfast’ is echter door de gemeente afgewezen. Hij probeert al zeven jaar bij de Schijndelse manege De Molenheide een overnachtingsmogelijkheid voor ruiters te creëren. De adviescommissie voor de gemeenteraad plaatste recent vraagtekens bij het beleid om agrotoerisme alleen bij de boer onder te brengen. „Als u zegt dat ook deze ondernemer zo’n kans moet krijgen, moeten we zorgen dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt“, zegde wethouder B. Eijkemans toe.Van den Oetelaar zei daar ’hartstikke blij’ mee te zijn. Hij wil een bestaande stal van De Molenheide slopen en daar drie appartementen voor zes tot acht ruiters bouwen. Zij kunnen daar dan voor zo’n 40 euro per nacht hun paard stallen, slapen en ontbijten.

Bij het Toeristisch Informatie Punt aan de Pompstraat in Schijndel wordt regelmatig naar mogelijkheden van overnachting gevraagd en ook naar groepsaccommodaties. Nu worden groepen doorverwezen naar hotel ’Rust u Even’ in Heeswijk-Dinther. Wel kan in Schijndel overnacht worden in twee luxe boerenkamers in boerderij ’Hotel Weidonk’.Het is 2003 door de stichting Toerisme en Recreatie in Schijndel gestarte bed & breakfastproject telt inmiddels negen adressen met 31 bedden, waarvan twaalf buiten de gemeente.Schijndel heeft 48 horecagelegenheden. Brabantsdagblad 31 oktober 2005

Februari 2006
Haal duurzame energie in huis met aardige subsidiebijdrage!

De stadsgewestgemeenten die verbonden zijn aan stortplaats De Vlagheide hebben een half miljoen euro toegezegd aan het Vlagheidefonds voor duurzame energie. Zo is er voldoende budget om de komende jaren bij te dragen aan de aanschaf en installatie van duurzame energievoorzieningen door particulieren en non-profitinstellingen. Het gaat met name om PV panelen (zonnepanelen), zonneboilers, kleinschalige windtoepassingen en warmte-koude toepassingen. Namens de Raad van Advies van het Vlagheidefonds, die de subsidieaanvragen behandelt, is er een gesprek geweest met Onno Hoes om de mogelijkheden van een provinciale bijdrage aan het fonds te bekijken. Uit het positieve gesprek bleek dat het Vlagheidefonds prima past binnen het provinciale beleid. Ook het feit dat het fonds direct de burger aanspreekt door het geven van geld dat concreet bijdraagt aan het besparen van energie, spreekt de provincie aan. Zonnige Vlagheidetoekomst De techniek van duurzame toepassingen ontwikkelt zich steeds verder en voorzieningen zijn gemakkelijker aan te brengen en te bedienen. Daarnaast worden de energieprijzen steeds hoger en dat maakt apparaten die geen gebruik maken van aardolie, steenkool en aardgas steeds aantrekkelijker. Duurzame driehoek Een gedeelte van het Vlagheidebudget is gereserveerd voor projecten waarbij duurzaamheid centraal staat. Een voorbeeld hiervan is de bijdrage aan het windmolenproject van de Duurzame Driehoek, een samenwerkingsverband van onder meer de gemeente 's-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven met als doel projecten uit te voeren ter bevordering van de natuur. De Duurzame Driehoek heeft voor het windmolenproject ook een bijdrage ontvangen van het Innovatieplatform Duurzame Meierij. Aanvraag indienen? Geïnteresseerden kunnen voorafgaand aan de installatie van een genoemde duurzame energievoorziening een aanvraag indienen bij het Vlagheidefonds. Een aanvraagformulier met meer informatie over het Vlagheidefonds is te verkrijgen via de gemeentehuizen in de deelnemende gemeenten: Boxtel, Haaren, Maasdriel, Schijndel, 's-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden, Sint-Oedenrode, Veghel, Bernheze en Maasdonk. Binnen de Raad van Advies van het Vlagheidefonds wordt bekeken of een aanvraag kan worden gehonoreerd met een bijdrage.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?