woensdag, maart 29, 2006

 

Varkens door fout

‘Ellende door fout gemeente’

Door nalatigheid van de gemeente Rucphen lopen bewoners van het Jeroen Boschplein in Rucphen grote kans straks tegen een varkenshouderij aan te kijken. In 2002 besloot de provincie Noord-Brabant mee te werken aan een plan van varkenshouder Jan Lauwerijssen en de gemeente Rucphen om zijn kalvermesterij aan de Bosheidestraat te sluiten en ter compensatie de bouw van een huis, even verderop, toe te staan. Wel moest de gemeente Rucphen dan de bestemming van het perceel Bosheidestraat 5b, waar Lauwerijssen eigenaar van is, veranderen, zodat de vestiging van een veebedrijf niet meer mogelijk zou zijn. Rucphen beloofde dat te doen, maar nu blijkt dat ze daar niet op tijd de benodigde maatregelen voor heeft getroffen. Lauwerijssen besloot daarop opnieuw een ergunning aan te vragen voor de oprichting van een varkenshouderij. Volgens het huidige bestemmingsplan moet Rucphen daar nu aan meewerken. Voor de buurtbewoners is de nalatigheid van Rucphen een hard gelag. „Ons eigen bevoegd gezag heeft ons in 2002 in de steek gelaten“, zegt Piet Maris namens de buurt. „Als zij haar plicht had gedaan, had dat ons een heleboel ellende bespaard.“De provincie heeft de gemeente Rucphen verzocht de bestemming ter plekke alsnog te wijzigen. Volgens gemeentewoordvoerster Agnes Bogers heeft Rucphen daar op geantwoord dat ze dat gaat doen omdat het hele bestemmingsplan buitengebied binnenkort wordt aangepast.„Maar dan is het wel te laat om de varkenshouderij nog te weren. Met de nieuwe bestemming kan alleen worden voorkomen dat de rest van het bouwblok op een ongewenste manier wordt ingevuld“, aldus jurist Geert van Bruggen van de provincie.Hij weet niet waarom Rucphen zo lang heeft gewacht met het veranderen van de bestemming. „Ze waren daar op de goede weg met het voorbereidingsbesluit en we zijn ervan uitgegaan dat de rest van de procedure uitgevoerd zou worden. Nu is gebleken dat dat niet is gebeurd.“Voor de buurt blijft het spannend of ze over enige tijd een varkenshouderij in hun nabijheid krijgen.Ze hebben onlangs hun zorgen en bezwaren toegelicht tegenover de onafhankelijke commissie Beroep en Bezwaar. Die heeft nog geen advies aan het college van B en W uitgebracht. De Stem 19 maart 2006.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?