vrijdag, januari 19, 2007

 

1200 melkkoeien Overloon

Een voorbeeld van een creatieve ondernemer die een nieuwe markt aanboort. Door een samenwerkingsverband aan te gaan met een softijsmachine leverancier creëert hij zijn eigen markt. Bezoekers die van de snelweg komen en op weg zijn naar het liberty museum en het Zoopark passeren de boerderij van Van der Vleuten. De ondernemer overweegt om op een zichtlocatie naast zijn vergrootte melkveebedrijf een tuin met koeien van diverse runderrassen in te richten.

Plannen voor een bedrijf met 1200 melkkoeien in Overloon

Veehouder René van der Vleuten uit Overloon wil zijn bedrijf fors uitbreiden. Momenteel heeft hij ruim 100 melkkoeien. Dat moeten er 1200 worden. Naast de uitbreiding van de veestapel, moet er bij het bedrijf onder meer een nieuwe melkstal komen en extra opslag voor voer en mest. De bestaande melkveestal moet worden gerenoveerd en tevens worden ingericht voor de verwerking van zuivel.

De Overloonse veehouder wil een deel van zijn melk verwerken tot een vloeibaar ijsproduct dat geschikt is voor softijsmachines. De uitbreiding is ook bedoeld om de klanten melk met een zeer hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren te kunnen aanbieden. Dat gehalte ligt 65% hoger dan gangbare melk, dankzij een bijzondere samenstelling van het voer voor de koeien. Het is de bedoeling dat het project gefaseerd wordt uitgevoerd.

In de eerste fase heeft de ondernemer 600 koeien nodig. In fase twee moet de melkstal erbij komen, net als de mestopslag en een deel van de voeropslag. In fase drie wordt de bestaande stal gerenoveerd en de zuivelverwerking opnieuw ingericht. In fase vier komen er nog eens 600 koeien bij. De veehouder verwacht zijn plannen in een periode van 3 jaar te kunnen realiseren.Van der Vleuten staat overigens nog aan het begin van zijn plannen en heeft nog geen vergunningen aangevraagd. Hij verwacht ook nog wel een aantal procedurele hobbels te moeten nemen. Momenteel is de ondernemer druk doende de markt nader te verkennen, want als hij zijn melk niet goed kwijt kan, heeft het voor hem geen zin zijn plannen door te zetten.
Gelderlander, 18/01/07

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?