dinsdag, januari 02, 2007

 

Bedrijventerreinen

In het reconstructieplan worden VAB's (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) de kraamkamer van nieuwe bedrijvigheid genoemd. Maar dan moeten die bedrijven als ze de kraamkamer ontgroeien wel elders op bijvoorbeeld een bedrijventerrein kunnen doorgroeien. Dit houd de gemoederen aardig bezig. De provincie stuurt op zuinig ruimtegebruik en de gemeenten willen graag voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen om bedrijven van dienst te zijn en zo de werkgelegenheid op pijl te houden. Een rapport van ETIN verschaft inzicht.

Prognose Bedrijventerreinen 2006-2040


Om de ruimtebehoefte voor de lange termijn voor Brabantse regio’s te kunnen inschatten, is een regionale doorvertaling nodig van de prognoses van het Centraal Plan Bureau. De Provincie heeft in 2006 de opdracht gegeven om een prognose op te stellen voor de behoefte aan bedrijventerreinen in de provincie Noord-Brabant.


Voor Brabant als geheel liggen de nieuwe prognoses zo’n 15% lager dan de prognoses gebruikt voor het Streekplan voor een periode van 15 jaar. Ze laten een grote variatie zien, zowel naar regio’s als naar scenario’s. Zeehaventerreinen zijn in de nieuwe prognoses buiten beschouwing gelaten. De Provincie gaat uit van de uitkomsten in het hoogste groeiscenario, genaamd Global Economy. Redenen hiervoor: de waarde van prognoses als lange termijn ruimtereservering én het beter aansluiten van de uitkomsten in dit scenario bij de historische uitgifte van de afgelopen 25 jaar. Bron: website provincie Noord-Brabant. Lees verder: http://www.brabant.nl/Werken/Bedrijventerreinen/Prognose%20bedrijventerreinen%202006.aspx#

Het rapport:
http://www.brabant.nl/upload/documenten/p/8862-eindrapport%20prognose%20bt%20nb%202006-2040.pdf
Bijbehorende tabellen:
http://www.brabant.nl/upload/documenten/p/8862a-tabellenboek%20prognose%20bt.pdf

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?