donderdag, januari 18, 2007

 

Europees geld voor Zuid Nederland

185 miljoen voor zuid-Nederland

De Provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland ontvangen waarschijnlijk €185 miljoen Europees geld voor de periode 2007-2013. De drie provincies innen hiermee ruim 20% van het totale budget voor Nederland van € 830 miljoen. Aangevuld met nationale, regionale en lokale financiering wordt een programma mogelijk van meer dan €460 miljoen.

De Provincies willen projecten starten waarbij het bevorderen van ondernemersschap en innovatie centraal staan. Maar ook het verbeteren van het vestigingsklimaat, zoals de herstructurering van bedrijventerreinen, de kwaliteit van het woon- en leefklimaat en de versterking van de toeristisch-recreatieve sector, krijgen prioriteit.

Brabantstad BrabantStad, het Limburgse Tripool en de stad Venlo hebben een bijzondere positie in het programma gekregen: zij krijgen een gezamenlijk budget voor stedelijke projecten.
Gezamenlijk programmaHet Europees geld is afkomstig uit het Europese Structuurfonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). De drie Provincies hebben hun gezamenlijk programma nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Een uitspraak wordt in mei 2007 verwacht.
Europese topregio De afgelopen periode ging €140 miljoen naar Zuid-Nederland. Dit was exclusief EFRO-bijdragen specifiek voor de steden Eindhoven, Heerlen en Maastricht. Het totaal kwam daarmee op € 190 miljoen. In de verwachte € 185 miljoen voor de nieuwe periode is geen bijdragen voor deze steden opgenomen.
Zuid-Nederland heeft zich mede door deze subsidies weten te ontwikkelen tot een Europese topregio op het gebied van o.a. innovatie. 17 januari 2007 Website provincie Noord-Brabant

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?