donderdag, maart 08, 2007

 

Vlagheide: Veghel-Schijndel-Sint Oedenrode

Rooi haakt af bij 'Vlagheide'

Sint-Oedenrode beperkt zijn bijdrage aan het Masterplan Vlagheide tot het minimale. De gemeente stelt er geen extra geld of ambtenaren voor ter beschikking, zoals Schijndel en Veghel wel willen doen.In het masterplan staat beschreven hoe de drie gemeenten denken de voormalige vuilstort De Vlagheide in Schijndel en de omgeving daarvan opnieuw te ontwikkelen. Sint-Oedenrode heeft aangegeven alleen nog de reguliere taken binnen dit gebied uit te voeren. Bart Claassen, de verantwoordelijke CDA-wethouder namens de gemeente Schijndel, betreurt deze keuze. "Jammer. We zijn voor de provincie een voorbeeldproject van drie gemeenten, die samenwerken binnen drie verschillende gebieden van de reconstructie (herinrichting van het buitengebied, red)." Toch verwacht hij dat Sint-Oedenrode op den duur nog wel haar verantwoordelijkheid neemt. "Ik denk dat de gemeenteraadscultuur daar is: eerst zien, dan geloven. Maar wij zitten daar in Schijndel en Veghel niet mee."Rooi betaalt onder meer niet mee aan de aanstelling van een 'programmaregisseur'. Deze stimuleert en activeert de deelnemende partijen in het masterplan en bewaakt ook de financiën. De 'spin in het web' wordt volgens Claassen aangesteld voor één dag in de week gedurende drie jaar. De kosten zijn volgens de wethouder 'enkele tienduizenden euro's'. De provincie betaalt de helft, Schijndel en Veghel ieder een kwart. In een plan van aanpak dat inmiddels is gemaakt, worden drie concrete projecten genoemd. Schijndel doet er twee: het aanpakken van de recreatieve en toeristische paden en wegen in het gebied, zodat een aaneengesloten geheel ontstaat, plus de herontwikkeling van de drie voormalige mob-complexen van defensie. Voor twee daarvan wordt gedacht aan een zorg/recreatiecomplex voor ouderen en mindervaliden.
Het derde wordt een natuurgebied.Veghel gaat de ecologische verbindingszone rond de Beeksche Waterloop en Biezenloop inrichten. Claassen hoopt dat net na de zomer meer concrete projecten bekend worden. Verschillende initiatiefnemers in het gebied hebben er 37 ingediend. Belangrijk daarbij is volgens de wethouder of ze elkaar kunnen versterken. Met name rond de vuilstort is dat lastig. Daar zijn voorstellen gedaan voor een motorcrossbaan, schapenhouderij, extensieve recreatie en verblijfsrecreatie. "Zie die maar eens met elkaar te matchen." Brabantsdagblad 7 maart 2007.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?