dinsdag, april 24, 2007

 

Dassencorridor Cuijk


Buitengebied Cuijk grotendeels 'op slot' vanwege dassencorridor


De Cuijkse raad heeft gisteravond een voorlopige dassencorridor ingesteld. Dat besluit is zonder de gebruikelijke voorbereidingen in commissies genomen, na een korte, opgelegde periode van geheimhouding.

Het overhaast genomen besluit was nodig om te voorkomen dat gedurende de normale, openbare voorbereidingstijd ondernemers nog snel met uitbreidingsplannen zouden komen.

Het besluit van de raad is concreet een voorbereidingsbesluit. Dat betekent dat de gemeente verklaart dat voor een deel van het grondgebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. In de tussenliggende tijd - een jaar - kan de gemeente de ontwikkelingen in dat gebied volledig in de hand houden.

In dat bestemmingsplan wordt geregeld dat dassen zich ongestoord kunnen verplaatsen en voldoende plek hebben om te fourageren. In het kader van de reconstructie van het platteland is al eerder afgesproken dat er zo'n dassencorridor zou komen. Die strook komt grofweg te liggen tussen de Maas aan het oosten en de landgoederen in het westen en noordwesten van het Land van Cuijk.

De raad voelde zich behoorlijk overvallen met het voorstel. "Het buitengebied gaat op slot", zo verwoordde Jos Nielen (CDA) het standpunt van zijn fractie. VVD, PLC'93 en WNP/AB wilden absoluut niet instemmen met het voorstel. Te veel belemmeringen voor de ondernemers in het gebied, zo redeneren zij. Met name boomtelers zouden niet meer kunnen uitbreiden.

Coalitiepartij CDA had de sleutel in handen gisteravond. Na een schorsing en met heel veel tegenzin, ging de fractie schoorvoetend akkoord. Gelderlander 24 april 2007

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?