donderdag, juni 21, 2007

 

Voormalige stortplaats Vlagheide krijgt herbestemmingVoormalige stortplaats Vlagheide ligt in drie gemeenten die ieder in een ander reconstructiegebied liggen. De gemeenten hebben samen een visie ontwikkeld om dit gebied te revitaliseren. Ondernemers spelen hierbij een belangrijke rol. Ruime tijd geleden werden ze uitgedaagd om plannen in te dienen. Inmiddels is er een proces van onderop opgang gekomen waarbij diverse ondernemers met elkaar zijn gaan samenwerken en gezamenlijk een plan ingediend hebben.

Oude stort is inspirerende omgeving

Een voormalige stortplaats geen inspirerende omgeving? Integendeel. Er zijn liefst 38 projecten ingediend om iets te doen met De Vlagheide in Schijndel, of de directe omgeving daarvan. Deze lopen zeer uiteen: van een golfbaan tot motorcrossterrein, van een camping tot woningen voor gehandicapten, van een eendenkooi tot schapenweide en van een landgoed tot duurzame landbouw/natuurontwikkeling.

De één is wat concreter dan de ander. "Sommige initiatiefnemers beschikken al over een bedrijfsplan, anderen hebben drie regels op papier gezet", weet Peter Prins. Hij is door de provincie en de drie gemeenten rond De Vlagheide, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode ingehuurd om deze projecten van de grond te helpen tillen. Gisteravond was belangrijk voor Prins. In De Brink in Eerde was een informatiebijeenkomst, waarbij vier organisaties zich presenteerden. Mogelijk is de vonk ook overgeslagen op de twijfelaars.Wie niet meer over de streep getrokken hoeft te worden, is de Coöperatie Vlagheide.

Daar zitten vijf bedrijven rond de oude stort achter: Gebroeders van Rijbroek uit Eerde, een loon- en grondverzetbedrijf; de Schijndelse bouwonderneming Bouwcomfort; Ploegmakers Cultuurtechniek en Food Ingredients uit Eerde; het Haaftense Optifield, een adviesbureau voor landelijk gebied dat oorspronkelijk uit Eerde komt; het Schijndelse milieuadviesbureau MILON.Volgens directeur Patrick Trikels van MILON zijn de eerste contacten gelegd in het Schijndelse gemeentehuis, waar de bedrijven een presentatie van hun afzonderlijke projecten gaven. Zo had Trikels plannen voor een park met extensieve recreatie bij De Vlagheide, met wandelen, fietsen, paardrijden, speelgelegenheden en een golfbaan met achttien holes. "Wat we met de coöperatie willen, is een heel groot gedeelte van het gebied van het Masterplan Vlagheide ontwikkelen.

Dat zijn een paar honderd hectare, met centraal de golfbaan", vertelt Trikels. "Nee, die grond is niet helemaal in eigendom van ons. Het doel van de coöperatie is een paraplufunctie. Ik denk dat het goed zou zijn als geld, dat wordt verdiend met de krenten uit de pap, terugvloeit naar de coöperatie voor initiatieven die niet genoeg opleveren. Bijvoorbeeld door iets te bouwen, om daarna een vlindertuin aan te kunnen leggen." Inmiddels heeft de groep zo'n 25 mensen gevraagd zich aan te sluiten. Bijna allen vonden het een goed idee, aldus de MILON-directeur: "Niet elkaar beconcurreren, maar samenwerken."Nog niet zo happig om zich bij de coöperatie aan te sluiten, is Jan Dekkers uit Sint-Oedenrode. De voormalige varkenshouder heeft plannen om op zijn terrein aan de Damianenweg twee trekkershutten te bouwen en een vleermuizenkelder aan te leggen. "Misschien word ik in een later stadium nog wel lid. Maar we hebben meer plannen, die niet altijd stroken met die van de coöperatie."

Zo is Dekkers ook betrokken bij de bouw van vier windmolens en stallen voor 300.000 vleeskuikens, op de grens met Schijndel. Een bijzonder initiatief is dat van een melkveehouder aan de Wolvensteeg in Sint-Oedenrode. Samen met zijn buurman, een glastuinbouwer, wil hij een biogasinstallatie plaatsen. Die wekt biogas op door organische producten te vergisten. Met het gas wordt stroom geproduceerd die geleverd wordt aan het net in Sint-Oedenrode, terwijl de vrijkomende restwarmte volledig wordt gebruikt in de tuinbouwkas van de buurman. Brabantsdagblad 20 juni 2007.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?