vrijdag, juni 15, 2007

 

Voortgang Rest-O-Super

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het schrijven van een bedrijfsplan. De ideeën van het consortium van samenwerkende bedrijven (Van Tol retail, Peter Peters projectontwikkeling, Pantein Wonen en ROC de Leijgraaf) zijn door MKB bedrijfsadviseurs uitgewerkt in een bedrijfsplan. Het plan zal nog voor de zomer bij de provincie ingediend worden met een verzoek om subsidie. Omdat het concept uitrolbaar moet zijn is de subsidie niet bedoeld voor de exploitatie. De subsidie is alleen nodig voor de opstartkosten van de eerste testwinkel in Vianen. De gemeente Cuijk heeft een deel van de kosten van het schrijven van het bedrijfsplan voor haar rekening genomen. Met de provincie zijn besprekingen geweest over de beoogde locatie. Aangezien hiervoor een bestemmingsverandering nodig is is de gemeente door de provincie gevraagd een gebiedsvisie op te stellen. De leden van het consortium hebben zich bereid verklaard minimaal 50% van de kosten te financieren. Een belangrijk deel van het ontbrekende bedrag hoopt het consortium binnen te halen middels de beoogde subsidie. Daarnaast wordt er gedacht aan een systeem om toekomstige klanten te laten participeren. Deze kunnen bijvoorbeeld voor een bepaald bedrag certificaten aanschaffen. Als tegenprestatie krijgen ze dan bijvoorbeeld jaarlijks 10% van de waarde van het certificaat aan gratis boodschappen. De mate van participatie is een belangrijke graatmeter voor de slagingskans van het initiatief.

Rest-O-Super is een van de vele projecten welke door het uitvoeringsteam reconstructie vanuit het Streekhuis Peel & Maas te Cuijk de afgelopen twee jaren opgestart zijn. Dit uitvoeringsteam is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en negen samenwerkende Noordoost Brabantse gemeenten. De Reconstructie heeft als doel de leefbaarheid van het platteland te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Naast projecten die zich richten op waterhuishouding, natuur en het verplaatsen van agrarische bedrijven worden sociaal-economische projecten opgestart. Rest-O-Super is een voorbeeld van een sociaal-economisch project vergelijkbaar met bijvoorbeeld de bouw van een dorpshuis wat de leefbaarheid van een kleine kern positief moet beïnvloeden. Als de proefwinkel een succes wordt is het de bedoeling er een nieuwe landelijke formule van te maken welke zich speciaal richt op kleine kernen met 1000 tot 2000 inwoners.

Zie ook:
http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/02/rest-o-super.html

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?