zaterdag, augustus 18, 2007

 

Burgers Haps en Rijkevoort bang voor LOG

Buurt wil vluchten voor landbouw

Negen gezinnen uit Rijkevoort en Haps die in een gebied wonen waar grote landbouwbedrijven zich in de toekomst mogen vestigen, overwegen te vertrekken als die plannen werkelijkheid worden.
De gemeenten Boxmeer en Cuijk, die voorstander zijn van de concentratie van grootschalige landbouw, moeten dan wel met geld over de brug komen. In een brief aan de gemeente Boxmeer maken de bewoners duidelijk dat ze niet op nog meer bedrijvigheid in het landelijke gebied zitten te wachten. "We hebben nu al overlast", zegt Martien Arts uit de Rijkevoortse Hoekstraat.

Hij komt middenin een zogenoemd landbouwontwikkelingsgebied te wonen. Bestaande boerenbedrijven krijgen daarin de ruimte om te groeien, nieuwe grote bedrijven kunnen zich er vestigen. "Ze vergeten alleen dat er ook mensen wonen", stelt Arts.
"Dertien gezinnen", weet hij. In een brief aan de gemeente Boxmeer geven negen van die gezinnen te kennen de grootschalige landbouw niet te zien zitten. "In dit landbouwontwikkelingsgebied wonen meer mensen dan dat er bedrijven zijn. De meeste bedrijven zijn kleinschalig, daar hebben we geen last van. De enkele die op een intensieve manier werkt, veroorzaakt wel veel overlast." Stank is de belangrijkste klacht. Overlast die volgens Arts en de anderen alleen maar toeneemt bij de komst van andere grote bedrijven. Er wordt onder meer gevreesd voor vervuiling van het landschap, toename van het verkeer, uitbraak van ziektes onder dieren en als gevolg daarvan afsluiting van het gebied. "We weten niet wat ons boven het hoofd hangt. Het kan in ieder geval nooit beter worden. En nu is het al niet goed."Het probleem is te voorkomen door de inwoners uit te kopen. "De gemeenten moeten dat serieus overwegen." Doel van het landbouwontwikkelingsgebied is niet alleen om de agrarische sector voordelen te bieden. Op plekken waar de bedrijven vandaan komen, ontstaat ruimte die gebruikt kan worden voor woningbouw of natuurontwikkeling." Maar wij worden vergeten." Over de afhandeling van de schade die de bewoners oplopen, wordt met geen woord gerept, zegt Arts. Volgens hem zoeken de buurtbewoners juridische bijstand.

Wethouder Hermien van den Brand van de gemeente Boxmeer ziet niets in uitkopen van de gezinnen die in het toekomstige landbouwontwikkelingsgebied komen te wonen. "Dat is wel heel erg kostbaar. Ik vraag me ook af of dat nodig is.
Volgens haar moet er goed uitgezocht worden wat wel en wat niet kan in het nieuwe domein voor boeren. "Ik kan me voorstellen dat mensen voor hun belangen opkomen, maar het lijkt me duidelijk dat we bedrijven die stank produceren niet tegen bestaande woningen aan laten bouwen." Gelderlander 18 augustus 007.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?