woensdag, augustus 22, 2007

 

Groene Raffinaderij Haps

De "biobased Economy" is een speerpunt van de overheid. Afval wordt niet meer als afval gezien maar als een nieuw begin. Mest wordt niet meer gezien als een probleem maar als een kans om grondstoffen en energie uit te winnen: mestraffinage. Een stap verder is de mest gebruiken om algen en wieren te laten groeien die dan vervolgens weer geraffineerd worden middels bioraffinage waardoor er waardevolle grondstoffen en brandstoffen ontstaan zoals biodiesel. De derde pijler onder het Groene Rafinaderij project is het raffineren van afval ook wel afvalmining genoemd. Deze techniek kan toegepast worden op vers afval zoals huisafval en GFT maar ook op oude stortplaatsen. Op dit moment wordt door de TU/e en Wageningen Universiteit in opdracht van de Stuurgroep LIB en de gemeente Cuijk een positionpaper geschreven met als titel "Groene Raffinaderij Haps". Doel is de economische haalbaarheid in beeld te brengen. In Haps doet zich de situatie voor dat er een aantal biomassastromen bij elkaar komen. Mest (zie het bericht hieronder), slib van een waterzuiveringsinstallatie, GFT en er is een grote stortplaats.

MIC zoekt afzetmogelijkeden mestoverschot 150 veehouders

Het netwerk Mineralen initiatief Combinatie onderzoekt de mogelijkheden om voor een 150 veehouders uit het land van Cuijk een oplossing te zoeken voor hun mestoverschot. Hiervoor worden verschillende soorten oplossingen gericht onder de loep genomen. Een van de oplossingen waarnaar gekeken wordt is grootschalige mestvergisting. Een andere mogelijkheid is het omzetten van biogas in aardgas en dit aardgas leveren aan het aardgasnet. MIC is een netwerk dat mestverwerking en biovergisting op grote schaal gaat aanpakken. De veehouders willen echter het product uit de installatie verder opwaarderen en eventueel zelf raffineren, totdat er uiteindelijk een precisiebemesting mee uitgevoerd kan worden. Dit is nog geen techniek die praktijkrijp is, maar in het laboratorium wel is uitgetest. De groep veehouders willen een bedrijfsplan en een haalbaarheidsstudie maken naar deze nieuwe techniek.Verantwoorde Veehouderij - Wageningen UR, 20/08/07

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?