zaterdag, augustus 25, 2007

 

Week 34

Maandag
Een uitgever is bereid om met een voorstel te komen hoe een reisgids "Duits Lijntje" uitgegeven kan worden. Met de ambassadeur van het project Karel van Genugten heb ik samen met de uitgever en nog een aantal personen in het gemeentehuis van Mill een overleg over inhoud en vorm.

Dinsdag
Twee onderneemsters hebben gedeputeerde Onno Hoes een brief gestuurd. Om hun plannen te realiseren zou de status EHS/GHS van een perceel gewijzigd moeten worden. Omdat ik bij het project betrokken ben en omdat mijn naam in de brief genoemd wordt doen provinciale ambtenaren een beroep op mij om mee te denken. Tijdens een overleg in den Bosch zetten we de wensen van de onderneemsters en de mogelijkheden op een rij.

Woensdag
SOIOS is een innovatief bedrijf in Maashees wat voertuigen bouwt die zich op zonne-energie voortbewegen. Omdat klandizie beter werkt dan subsidie denk ik met de ondernemer mee hoe zijn producten onder de aandacht van kopers te brengen. Een bijzondere koper heeft zich aangediend. Een kunstenares uit Den Bosch wil in drie jaar tijd in een zonnemobiel van SOIOS een reis rond de wereld maken. De provincie Brabant ziet hierin een uitgelezen kans om Brabant als innovatieve provincie te profileren dit eventueel in combinatie met de Floriade die als thema "Cradle to Cradle" (simpel vertaald: afval is voedsel) heeft. De kunstenares heeft mij gevraagd haar te adviseren hoe haar project te financieren. Een deel van deze dag besteed ik aan het leggen van contacten met als doel de top van het Brabantse bedrijfsleven bij het project te betrekken.

Donderdag
De gemeente Boekel heeft mij gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is lichaamswarmte van varkens te gebruiken om woningen te verwarmen. Vandaag heb ik een overleg met de projectontwikkelaar die in Boekel 40 woningen gaat bouwen. Het idee is gebaseerd op een warmtewisselaar in de varkensstal en warmtepompen in de woningen. De fasering blijkt nog een probleem te zijn. De woningen worden sneller gebouwd dan de nieuw te realiseren varkensstal. We kiezen er daarom voor om eerst na te gaan of een systeem met warmtepompen aangesloten op het grondwater rendabel is. Later kunnen we dan, als dat economisch een verbetering is, op de warmtewisselaar van de varkensstal aansluiten. We speken af dat ik een leverancier van warmtepompen vraag om met een voorstel te komen.

Vrijdag
Bijeenkomst van de PIO-Stuurgroep InDorp. Een denktank waarin enkele burgemeesters en wethouders uit het land van Cuijk en Noord Limburg en de directie van Pantein, Maasland, ROC de Leijgraaf en Dichterbij vertegenwoordigd zijn. We werken gezamenlijk aan het project "Vitale Regio". Deze bijeenkomst staat in het teken van een presentatie van de ateliermeester van Brabant Stad. Steden en het platteland zijn een twee-eenheid. Hoe waarborgen en verbeteren we de leefbaarheid van onze regio en hoe stemmen we zaken af op Brabant Stad, Knooppunt Arnhem Nijmegen en het Roergebied in Duitsland zijn zaken die besproken worden.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?