dinsdag, september 11, 2007

 

Boek het bij de boer

www.boekhetbijdeboer.nl

Enige tijd geleden bezocht Paul Kempen uit Sint Hubert het streekhuis in Cuijk. Paul is een expert op het gebied van communicatie en webtechnologie. Hij wilde graag weten waar er drempels waren die geslecht zouden kunnen worden om zo plattelandsontwikkeling beter tot bloei te brengen. Tijdens een brainstormsessie kwam naar voren dat veel plattelandondernemers fraaie producten weten te ontwikkelen maar dat het aan een platform ontbreekt waar deze producten onder de aandacht van het publiek gebracht kunnen worden en waar tevens mogelijkheden zijn om te boeken.

Paul ging hiermee aan de slag en kreeg onlangs van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen een aanmoedigingspremie. In het juryrapport staat het volgende te lezen:

De nieuwe website is een combinatie van een digitaal marktplein voor diensten, producten en evenementen en een online reserveringsysteem, voor wie bij de aangesloten agrariƫrs wil overnachten. Het idee is naar de mening van de bank 'een gat in de markt'. Bron: Ledencontact Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?