maandag, september 10, 2007

 

Rest-O-Super Vianen

Eetsuper Vianen stapje dichterbij

De kans dat er in het Cuijkse kerkdorp Vianen een soort van eetsuper komt, is groter geworden. Uit een voorlopig onderzoek naar de kansen van een 'rest - o - super', zoals het project voorlopig wordt genoemd, wordt het 'niet onhaalbaar' genoemd.

Afgelopen zaterdag bood streekmanager Twan Goossens, uit wiens koker het plan voor de rest-o-super komt, aan de Cuijkse wethouder Ko Kroet een ondernemersplan aan. In dat door MKB-adviseurs opgestelde plan staat de formule van de rest-o-super beschreven en wordt de financiële haalbaarheid van het project in kaart gebracht.In veel kleine Noord-Brabantse kernen - Vianen is er één van - is geen enkele voorziening meer te vinden. Boodschappen doen kan er niet meer en ook zorg, voor ouderen, is er niet of slechts mondjesmaat verkrijgbaar. De leefbaarheid in het dorp gaat achteruit en mensen trekken er weg.

De rest-o-super is een van de projecten die bedoeld zijn om die ontwikkeling te keren. "Het is absoluut niet de bedoeling een volwaardige supermarkt te bouwen", zegt Goossens. "Je moet reëel zijn, je kunt niet concurreren met de grote supermarkten, daar rijdt de dorpeling met zijn auto toch wel naartoe. Het gaat vooral om de vergeten boodschappen." Het idee is om er een klein restaurant aan te koppelen, waar ouderen bijvoorbeeld naartoe kunnen komen. Een soort van tafeltje-dekje, maar dan niet aan huis. Daarnaast zouden er zorgvoorzieningen kunnen komen.Pantein Wonen is een van de deelnemers aan het project, net als supermarktgroothandel Van Tol, die gespecialiseerd is in supermarkten in kleine kernen, en bouwonderneming Peters.

De laatste twee hebben zich samen al garant gesteld voor een investeringsbedrag van 250.000 euro.De provincie wordt uitdrukkelijk om een bijdrage gevraagd, zegt Goossens. Vianen is niet als enige in beeld voor het proefproject. Ook andere Brabantse dorpen zijn in beeld. Veel hangt af van de bereidheid van de inwoners van Vianen om er de schouders onder te zetten. Dorpsraadvoorzitter Ton Hofmans hoopt echter dat Vianen die kans aangrijpt. "De dorpsraad staat er helemaal achter." Gelderlander 10 september 2007.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?