zaterdag, september 08, 2007

 

Week 36

Maandag
Voor de vakantie is er een overleg geweest met kennisinstellingen (ROC, HBO, Universiteit). We werken naar een concept met een tweeledig doel. Ten eerste. Projecten die in het kader van de reconstructie opgestart worden koppelen aan studenten waar dat zinvol is. Dit kunnen langdurige maar ook korte projecten zijn soms complex en soms eenvoudig. Het tweede doel is studenten voor de regio behouden. De ervaring leert dat waar studenten stagelopen ze vaak een baan aangeboden krijgen en daar 'blijven hangen'. Gezien de jeugd de toekomst heeft willen we proberen meer studenten voor de regio te behouden. De gedachte gaat uit naar een "Kennismakelaar" die vraag en aanbod aan elkaar gaat knopen. Met Hans van Dommelen en Willem den Ouden van KDS bespreek ik een voorstel wat we binnenkort aan de betrokken kennisinstellingen voorleggen. Vervolgens gaan we kijken of we de financiering rond kunnen krijgen. We streven er naar de kosten over drie partijen te verdelen. Kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid.

Dinsdag
"Er gebeurt meer dan je ziet" was de slogan van de provincie dit voorjaar om aandacht bij het publiek voor de reconstructie te vragen. Een actie die continue aandacht vraagt. Vanuit het streekhuis houden we daarom regelmatig spreekbeurten over de voortgang van de reconstructie. Deze avond is het de beurt aan Boekel. Na overleg met de griffier informeren Hans van Dommelen en ik de gemeenteraad.

Woensdag
Ik ben lid van de stuurgroep NED (Nieuwe Economische Dragers) die meedenkt over de uitvoering van het Ceres project "Zaakversneller" wat voor de vijf Land van Cuijkse gemeenten uitgevoerd wordt door ROC de Leijgraaf. Doel is een twintigtal ondernemers in de dop of ondernemers die toe zijn aan een groeistap intensief te begeleiden. De projectleider rapporteert over de voortgang. De geplande koers wordt op basis van de opgedane ervaringen tot nu toe in overleg met de stuurgroepleden enigsinds aangepast. Het gevolg is dat er een aantal laagdrempelige 'ondernemer café' bijeenkomsten gehouden gaan worden. Deze bijeenkomsten zijn op zichzelf al inspirerend en stimulerend maar worden tevens benut om geschikte kandidaten te 'rekruteren' voor het intensieve begeleidings programma wat we te bieden hebben.

Donderdag
Deze ochtend was er de regio ambitie dag in kasteel Tongelaar te Mill. Veertien gemeenten die participeren in het RMB kregen een kans om tijdens een flitspresentatie hun meest aansprekende duurzaamheidsproject voor het voetlicht te brengen. Het beste project kan rekenen op ondersteuning vanuit het RMB. De winnaar was de gemeente Oss met hun 'aardgas project'. Doel is bijvoorbeeld vuilniswagens op aardgas te laten rijden waardoor de fijnstof overlast voor de medewerkers op de wagen maar ook de overlast voor bewoners in het stedelijk gebied gereduceerd wordt. Enkele nieuwe contacten gelegd met leveranciers van duurzame innovaties die we hopelijk weer kunnen benutten voor een reconstructieproject. O.a. de leverancier van het Energy Ball concept.

In de middag is er een bijeenkomst van 'Kunst op het Platteland' in het streekhuis te Cuijk. Het streven is om ondernemers en kunstenaars aan elkaar te koppelen en ze op het platteland tijdelijke kunstobjecten te laten oprichten. Dit naar aanleiding van een idee van de gemeente Scherpenzeel wat n.a.v. het bezoek van minister Veerman te Mill vorig jaar onder de aandacht gebracht werd van drie onderneemsters in het land van Cuijk. Doel is de regio op een aantrekkelijke wijze te profileren en invulling te geven aan "Verassend Platteland". De vraag van de drie onderneemsters is of dit soort initiatieven op steun van de overheid kunnen rekenen in de vorm van een financiële bijdrage. De onderneemsters vragen het streekhuis na te gaan of er bij de overheid (gemeente en provincie) draagvlak is voor "Kunst op het Platteland".

Vrijdag
Maashorst netwerkmiddag. Komende zondag wordt de Maashorst streekfair gehouden. In aanloop naar deze dag wordt deze netwerkbijeenkomst gehouden. Een groot aantal mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn. Allemaal mensen die een bijdrage willen leveren om aan de hoge ambities van de Maashorst invulling te geven. Tijdens de bijeenkomst diverse mensen gesproken met plannen om in de Maashorst aan de slag te gaan. Natuurlijk heb ik ze gewezen op het streekhuis en de mogelijkheid om daar een beroep op te doen om de plannen te realiseren. Het hooiberg project wat door het streekhuis geinitieerd is en door Jan Ottens en een aantal enthousiaste mensen opgepakt is lijkt aardig van de grond te komen. 24 september is er een voorlichtingsbijeenkomst. Het streven is dat hooibergen een icoon worden voor het Maashorst gebied.

Zaterdag
Ik ben uitgenodigd om voor de dorpschouw in Vianen (gemeente Cuijk) aanwezig te zijn. Een van de plannen waar we samen met de dorpsraad en de gemeente Cuijk aan werken is een nieuw retail concept voor kernen tussen 1000 en 2000 inwoners. Bij het project zijn betrokken Van Tol Food (moederbedrijf van Troefmarkt supermarkten), Peter Peters bouwbedrijf, ROC de Leijgraaf, Pantein wonen en CHO consultants. Ik mag tijdens de bijeenkomst het ondernemersplan Rest-O-Super Vianen aan wethouder Kroet overhandigen.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?