zaterdag, oktober 13, 2007

 

Launching Customer - Koplopergemeenten

De overheid heeft zich tot doel gesteld om met haar inkoopkracht van jaarlijks 43 miljard euro gewenste innovatieve ontwikkelingen te stimuleren. Ze gaat er daar bij van uit dat innovaties efficiënter, duurzaam en kosten besparend zijn. Goude tijden voor innovatieve ondernemers dus. Maar hoe kunnen overheden zoals gemeenten deze innovatieve ondernemers vinden. Samen met REAP Noordoost Brabant werkt het streekhuis aan een systeem hoe naar innovaties zoekende gemeenten gefaciliteerd kunnen worden. Doel is aan de innovatiekant het kaf van het koren te scheiden en de gemeenten de innovaties op een 'presenteer blaadje' aan te bieden. Gemeenten die veelvuldig van innovaties gebruik maken worden in het zonnetje gezet. Hoe meer innovaties ze gebruiken hoe hoger ze in de 'Koplopergemeenten' ranking komen te staan. Zie ook de visie van de Rijksoverheid hieronder.

Innoveren loont:
de prijs/kwaliteit-verhouding van innovatieve producten is vaak beter, over het algemeen zijn ze milieuvriendelijker en zorgen ze voor een betere dienstverlening of voor lagere onderhoudskosten.

De overheid kan door haar enorme koopkracht bedrijven (en uiteindelijk de Nederlandse economie) een krachtige impuls geven voor de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten. De Tweede Kamer wil dat de overheid deze kracht beter benut. Daarom is het interdepartementale projectteam Launching Customer in het leven geroepen. Het team Launching Customer daagt inkopers en beleidsmakers bij de overheid uit om innovatief te denken. Als aanjager van het project werkt EZ nauw samen met andere ministeries, het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid, PIANOo en de Nederlandse Vereniging voor Inkopers.
In 2007 gaat er veel gebeuren. Alle departementen zullen dit jaar het ‘launching customership’ in de praktijk gaan brengen. Om hierbij te helpen zal het projectteam de komende maanden ministeries bezoeken en informeren over de ins en outs van de overheid als Launching Customer. Bovendien worden er kennisteams samengesteld die opdrachtgevers en inkopers kunnen helpen bij innovatief aanbesteden. Bron http://www.minez.nl/content.jsp?objectid=146152&rid=141650

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?