dinsdag, november 13, 2007

 

Afvalmining Haps

Minister positief over belt afgraven

Minister Jacqueline Cramer van Milieu vindt het afgraven van gesloten vuilnisbelten een goede zaak. Ze denkt dat het nieuwe ruimte kan opleveren voor wonen, recreëren en bedrijventerreinen. Dat antwoordt ze op vragen van het Tweede Kamerlid Emile Roemer. De SP'er had de vragen gesteld naar aanleiding van de ideeën die er zijn om de stortplaats in Haps af te graven. De verantwoordelijkheid voor 'afvalmining', zoals het volledig afgraven wordt genoemd, ligt volgens de minister bij de gemeente. 'Dat provincies, zoals Brabant, daarbij een verkennende en ondersteunende rol spelen, juich ik toe.' Ze wil met de andere provincies gaan overleggen of die initiatieven kunnen overnemen. De minister acht niet elke stortplaats geschikt voor recycling. Ze noemt als voorbeeld een stortplaats in Maastricht.

Die belt bevatte vooral puin en bouwafval en bleek niet geschikt te zijn. Ook afgraven van de belt Meerendonk bij Den Bosch is onderzocht; daar was afvalmining nog niet rendabel. Volgens de plannenmakers van Haps, het bedrijf MPI, kan tussen de 60 en 70 procent van het materiaal in de Hapse belt (metalen, hout, bepaalde kunststoffen, zand, grind) weer als grondstof terug naar de industrie. De rest zou in energie kunnen worden omgezet. Aan het jaarlijks controleren van de 4.000 afgesloten stortplaatsen in Nederland, om te voorkomen dat er gif in het milieu komt, is de staat in een periode van 20 jaar 1 miljard euro kwijt, aldus de milieuminister. Gelderlander 13 november 2007.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?