dinsdag, december 11, 2007

 

Brabantse Plattelandsaward


Om andere ondernemers/initiatiefnemers te motiveren en te stimuleren zich op het gebied van kleinschalig toerisme en recreatie te onderscheiden heeft de Stuurgroep Plattelandstoerisme Brabant besloten jaarlijks de “Plattelandsaward” uit te reiken. Door ondernemers of samenwerkende ondernemers voor hun (bijzondere) activiteiten in het zonnetje te zetten, hoopt de Stuurgroep nieuwe en bestaande ondernemers te inspireren om meer kwaliteit en diversiteit in het plattelandstoerisme te krijgen.

Iedere ondernemer die een bijzonder bestaand aanbod of concreet uitvoerbaar idee heeft in plattelandstoerisme in Brabant dat als voorbeeld kan dienen voor nieuwe en/of bestaande ondernemers, kan in aanmerking komen voor de Plattelandsaward toerisme en recreatie in de provincie Noord-Brabant. Ook samenwerkende ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de award. De award bestaat uit publiciteit en een symbolisch cadeau. Op donderdag 27 maart 2008 zal tijdens de eerste grote Plattelandstoerisme Brabant-dag voor de eerste keer de Award uitgereikt worden.

lees verder: http://www.plattelandstoerismebrabant.nl/www/brabantse_plattelandsaward.htm

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?