dinsdag, december 11, 2007

 

Geld voor boeren om landschap te verfraaien


Half november is een nieuw initiatief in het leven geroepen dat het natuur- en landschapsbeheer moet stimuleren in de Raamvallei (gemeenten Cuijk, Grave en Mill & St. Hubert) en de Maashorst (gemeente Oss, Bernheze, Uden en Landerd).

"Deze nieuwe regeling heet het Groenblauw stimuleringskader en is opgezet door de gemeenten en de provincie", licht Gerald Willemsen uit Langenboom toe. "De gemeenten hebben een budget beschikbaar gesteld en dit bedrag is verdubbeld door de provincie. Op dit moment is er een bedrag van ongeveer 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld dat ingezet kan worden voor natuurbeheer en -aanleg en de natuurlijke verfraaiing van het landschap." Willemsen is als lid van de agrarische natuurvereniging Raamvallei gevraagd veldcoördinator van het Groenblauw stimuleringskader te worden voor de regio Land van Cuijk.

Ondernemers en grondbezitters uit het buitengebied kunnen bij hem een aanvraag indienen voor de vergoeding van aanleg en onderhoud van natuur- en landschapselementen. "Je kunt hierbij denken aan het aanleggen van een bebloeide akkerrand, het creëren van een poel of de aanleg van een natuurwandelpad."De aanvrager wordt door Willemsen geadviseerd over het voorgestelde project en de mogelijkheden die er zijn. Daarna zorgt Willemsen voor het invullen van de formulieren en regelt hij de aanvraag. "Het gaat erom dat de aanvrager niet met alle rompslomp wordt opgezadeld. De drempel om initiatief te nemen op het gebied van natuurbeheer en -aanleg moet zo laag mogelijk zijn."Ook tijdens de uitvoering van het project blijft veldcoördinator Willemsen als adviseur in gesprek met de initiatiefnemer. De hoogte van de vergoedingen voor ieder project zijn marktconform. "Er worden bedragen uitgekeerd die kostendekkend zijn voor de aanleg en het onderhoud van het project.

Ook inkomstenderving die ontstaat doordat bijvoorbeeld een akkerbouwer een bloemenrand heeft aangelegd en hierdoor enkele meters minder van zijn landbouwgewas kan telen, wordt vergoed." Naast een vergoeding voor aanleg, onderhoud en inkomstenderving wordt ook de waardedaling voor de ondergrond van vaste elementen zoals poelen, bosjes en heggen vergoed.- Heeft u een subsidieaanvraag of wilt u meer weten over het Groenblauw stimuleringskader? Dan kunt u contact opnemen met Gerald Willemsen van het Veldloket van ANV Raamvallei: tel. 0486-432070 of 06-2246.8228 of info@areal-agro.nl.- http://www.raamvallei.nl/

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?